I have spent over 26 years in the voluntary sector since I started BLANDIS. It has been both fun and rewarding, but now I put this dormant, to try my wings. New opportunities and adventures await me, that require my full focus.

Denna resa tillsammans med er alla har varit spännande och har lärt mig mycket om både hundar och föreningsliv och hur både jobbigt och besvärligt det kan bli inom både hundvärld och föreningsvärld.

Jag vill tacka ALLA som varit med sedan 1993 och dragit det stora lasset genom åren framförallt min familj, som ställt upp i både vått och torrt, men lika varmt tack till de som blivit mina nära vänner genom dessa 26 år och också fungerat som en Blandis-familj.

Vivian Loftén (f.d. Nilson)
Founder of BLANDIS