Hovrättsdom från 2013

Källa: Dagens Juridik
www.dagensjuridik.se