1993-06-23 Blandis Interimsstadgar

§1 Föreningsnamnet skall vara ”BLANDIS” – Blandrasföreningen och medlemsavgiften skall i inledningsskedet vara 30:-/enskild medlem och 60:-/familj oavsett antalet familjemedlemmar. Medlemsbevis skall utfärdas.

§2 Register skall föras på alla hundar i enlighet med:

  1. % på högsta inblandnings t.ex. 50%Labrador samt 25%/25% osv.
  2. Egenskaper ex. snääll mot människor, men ej andra hundar osv. Uppgifter om egenskaper skall sändas för slutligt släktledsbevis då hunden uppnått 2 års ålder. Viktigt om Blandis skall förmedla avelshundar
  3. Kännetecken; speciella färgkombinationer m.m.
  4. Eventuell tävlingsresultat

§3 Vid registrering av hund 30:-/hund för utförande av släktledsbevis.

§4 Släktledsbevis skall utfärdas vid avel och kostnaden härför skall vara 30:- för moder/fader om de inte är registrerade och därefter 10:-/valp, samt veterinärbesiktning och 1:a vaccination skall vara utförd innan försäljning. För att registrera valparna skall en uppfödarregistrering vara löst

§5 Vid valpförmedling skall tillhandahållas, då medlem är registrerad uppfödare. Registrering som uppfödare kostar 30:-

§6 Medlemmar skall förbinda sig att beräkna kostnaden för valp på kostnader för språngavigt, tikens dräktighet, valpuppfödning till 8 veckors ålder samt veterinärkostnader dock högst 3000:-/valp

§7 Språngavgift får aldrig överstiga priset för en valp, vilket också är godkänt som betalning

§8 Medlemstidning kommer att utges i inledningsskedet 2 gånger per år. Annonsering skall tillåtas till en kostnad av: halvsida = 450:-, kvartssida = 275:- 1/8-sida (75×65 mm) = 200 kr, Ramannons 1 (33×100/92×33 mm) = 150:-, Ramannons 2 (73×33 mm) = 150 kr.

§9 Styrelsemöten skall ske 3 gånger per år, varav ett årsmöte i januari/februari varje år

§10 Klubbmärke och dekal skall tillhandahållas till självkostnadspris, så snart medel finns till tryckning.

§11 Medlem har skyldighet att hålla sin hund skattad och försäkrad.

Dag som ovan

Vivian Nilson

Svenerik Nilson

m.fl.

Vivian

Ansvarig: Vivian

Grundade BLANDIS 1 juli 1993