Aktivering

Varför måste vi aktivera hunden?

Vilda hundar och vargar lever ett aktivt liv. De vandrar flera timmar i skogen varje dag för att söka efter föda, de kan spåra vilt långa sträckor, de måste använda sin list för att fånga bytet eftersom bytesdjuren oftast är snabbare.

Många tamhundar ligger hemma hela dagarna då vi jobbar, när vi kommer hem så får de mat i sin skål. De får en promenad, ofta kopplad efter vägen. Under promenaden snusar hunden av området och får massor av information om vad som hänt sedan förra gången ni gick förbi. Någon har jämfört hundens snusande under promenaden med när vi läser tidningen på morgonen. Men det räcker inte som mental stimulans, våra hundar måste ”lösa korsord” också!

Hunden är ett flockdjur och det är vår uppgift som flockledare att ta initiativ till aktivitet, d.v.s. ledaren ”säger till” resten av flocken när man ska gå på vandring, hand beslutar om vilken väg man ska gå och vilket spår man ska följa. Alla medlemmar i en flock har olika roller och uppgifter, men det är flockledaren som tar flest initiativ.

Så hunden väntar alltså på att vi som flockledare ska ta initiativet till aktivering och promenader och gör vi inte det så förblir den liggande och vilande. Den samlar då på sig överskottsenergi som sedan artar sig i saker som vi kallar för problembeteenden t.ex. sticker på promenaden, skäller på folk och hundar osv. Aktivering har fler positiva följder än att bara överskottsenergin försvinner, det stärker även hundens självförtroende, hunden blir mer lugn och harmonisk, du får en bättre kontakt med din hund, din roll som ledare stärks eftersom du tar flest initiativ och hunden för en ökad egenkontroll – känslan av att klara av olika svårigheter. En god egenkontroll ger en gladare, aktivare hund med ett bättre immunförsvar.!

Vi delar upp aktiveringen i fyra olika områden:

 

  • NOSARBETE
  • PROBLEMLÖSNING
  • BALANS
  • INLÄRNING

Copyright © 2001-2011 (Blandis / Lindblom) All rights reserved.

Vivian

Ansvarig: Vivian

Grundade BLANDIS 1 juli 1993