Trots att lagen ser mycket allvarligt på djurs lidande på grund av vanvård, återspeglas detta ofta inte i domstolarnas påföljdsval.

Sven-Erik Alhem och Johan Beck-Friis

Läs hela artikeln här …

SvD Opinion

domstolar-djurskydd