Hur många har egentligen kunskapen om genetik?

Vi publicerar detta på förekommen anledning, eftersom på det forum det borde ligga, raderar allt som kan verka negativt om genetik och deras moderator skriver: Det är slutdiskuterat i detta ämne. Allt kommer att raderas. Vill du fortsätta så får du gå in till blandis där ursprungsinlägget finns.

Inläggets rubrik var: Hur många har egentligen kunskapen om genetik?

Detta meddelande är automatgenererat och oavsett vilken moderator som har raderat inlägget, så är avsändaren Moderator.”

Jag har förstått att det faktiskt inte är så många som egentligen har så mycket kunskap om det – egentligen.Här på forumet har vi fått ta del av långa doktorsavhandlingar kring den här frågan och i dagsläget har några av oss fått ta del av att dessa inte är sanna.Många av er här inne har
”trott” att det ligger sanning i det som skrivits och man har också gått in och ”stöttat upp” dessa utlägg som om det vore en sanning. Vilket i dagsläget bevisar att det är många som inte har den faktiska kunskapen i detta ämne.Många av er här inne är uppfödare och det vore ytterst intressant att få veta hur mycket kunskap ni har om detta.

Jag har fått ta del av Per Erik Sundgrens svar på några av dessa utsagor som har skrivits på bland annat den här sajten, vilket inte är mer än rättvist att andra kan få ta del av.

Jag hoppas med mitt inlägg att folk tar sitt ansvar i uppfödarkretsar och sätter sig vid skolbänken och läser på i ett ämne som berör hundarna i allra högsta grad.Då kanske fler har kunskapen att reagera på ”felaktigheter” som florerar här inne.

Kan ju först berätta om vem Per Erik Sundgren är: Han är professor i genetik och är respekterad för sina enorma kunskaper världen över. Han har erfarenhet i dessa frågor sedan 40 år tillbaka i tiden. Så det är ingen ”gröngöling” vi talar om.

Så här säger Per Erik Sundgren om dom senaste felaktigheterna:

”Påståenden om att jag skulle vara för okontrollerad avel utförda av helt okunniga människor är ju närmast befängt. Dels har jag i mina tidigare svar starkt understrukit värdet av kontrollerad avel och dels har jag svarat på rad påståenden som bidrar just till att
sprida okunskap i stället för kunskap om genetik och avel. Det finns inga förutsättningar att bedriva en meningsfull avel baserad på det genetiska nonsens och de synpunktar som framförts på den aktuella hemsidan. De förklaringar som givits om genetik är inte bara mycket
starkt förenklade. De är helt enkelt felaktiga, och det är något helt annat. Det är lite magstarkt att samma författare sedan går till angrepp mot hela grupper av uppfödare för deras totala
okunnighet i avelsfrågor. Nästa fråga är helt naturligt varifrån han fått kunskapen om vilka syften som ligger till grund för all uppfödning som bedrivs med blandrashundar. Den förefaller vara lika löst grundat som påståendena om avel och genetik. Vi vet alla som är engagerade inom hundaveln att det förekommer oseriös uppfödning av blandrashundar. Men det ger inte någon grund för påståenden om att alla som inte är engagerade i rasavel har ”vidriga syften”. Inget är vunnit med svepande förolämpningar av det slaget mot stora grupper av uppfödare, varav många säkert både tar väl hand om sina hundar och gör vad de kan för att producera friska valpar. Det är sant att det behövs mer kunskap om genetik och avel i uppfödarkretser. Men det gäller också inom aveln med rasrena hundar. Men ingen, vare sig uppfödare av blandrashundar eller av rasrena hundar, har någon som helst glädje av spridande av förtal eller den typ av okunskap som tidigare framförts på den hemsida nu som inte längre går att nå på
Internet.

Med vänlig hälsning / Per-Erik”

MVH Id@ & Agnes M@tte

Vivian

Ansvarig: Vivian

Grundade BLANDIS 1 juli 1993