Registreringsfakta i Sverige

Det finns bara ett (1) HUNDREGISTER I SVERIGE som ALLA enligt svenska lag ska registrera sitt Ägarskap av hund och det är hos JORDBRUKSVERKET. Alla andra hundregistreringar är frivilliga och det finns flera att vända sig till för registrering.

JORDBRUKSVERKET
Lagen började 2001-01-01 och det är alltså enbart i detta register man behöver registrera ägarskapet till en viss hund, med ID-nummer – Chip eller tatuering.
HEMSIDA: www.jordbruksverket.se och klicka fram till HUNDREGISTER

AVGIFTER – det är kostnad enbart första gången och inte vid ett ägarbyte, men ägarbyte ska meddelas till JBV.

 • 100 kr om du skickar blankett per post
 • 50 kr om du registrerar över INTERNET med e-legitimation

BLANDIS HUNDREGISTER
Detta är ett INDIVIDREGISTER, som bygger på den enskilda individen och en beskrivning av hunden och är ett helt frivilligt register. Registrering sker av enskilda individer oavsett ålder på hunden, men också av valpkullar.
HEMSIDA: www.blandis.se och klicka på HUNDREGISTER i menyn

AVGIFTER – det är engångskostnad på alla registrering

 • 250 kr – enskild hund och inga tidigare hundregistreringar i BLANDIS. Medlemskap i Blandis Rix ingår i första kalenderåret.
 • 200 kr – enskild hund om hundägaren har en tidigare hund registrerad i BLANDIS eller är medlem i Blandis Rix
 • 150 kr – per valp i en valpkull

(Nya lägre avgifter införs 1 januari 2014)

SVENSKA KENNELKLUBBEN (SKK)
Detta är en registrering med stamböcker för rasrena hundar och uppfödare med registrerad kennel i SKK. Denna organisation har ett INDIVIDREGISTER, som bygger på ID-nummer utöver hundregistrering, där hundar måste finnas om man önskar införskaffa en s.k. TÄVLINGSLICENS och hunden inte är registrerad i SKK.
HEMSIDA: www.skk.se och klicka på ”ATT ÄGA HUND”

AVGIFTER – beroende på stamtavla i SKK eller ej

 • Ingen avgift – Ägarregistrering för hund med stamstavla i SKK
 • 80 kr – Ägarregistrering för hund utan stamtavla i SKK (krav vid Tävlingslicens)
 • 450 kr per valp – Hel valpkull under 5 månader efter meriterade föräldrar
 • 575 kr per valp – Hel valpkull efter omeriterade föräldrar
 • 495 kr – TÄVLINGSLICENS för hund ej registrerad i SKK

SVENSKA HUNDKLUBBEN
Detta är en registrering med stamböcker för rasrena hundar och uppfödare inom SHK.
HEMSIDA: www.shk.se och klicka på ”Info om SHK” och vidare därifrån

AVGIFTER:

 • 250 kr – stambok
 • 100 kr per valp

FAKTA:

Rashundar – SKK registrerar hundar som är godkända av FCI och med slutna stamböcker

Rashundar – SHK registrerar ett fåtal raser, som inte är godkända av SKK för registrering i Sverige och med slutna stamböcker

Rashundar & Blandraser – BLANDIS registrerar alla raser oavsett ras eller rasblandning

(Dessa tre (3) register SKK, SHK & Blandis godkändes av Jordbruksverket 2001, då Lagen om Ägarregistrering infördes och alla register infördes GRATIS i Jordbruksverkets Hundregister)

Utöver dessa finns det små föreningar och företag som registrerar vissa rasblandningar t.ex. Coccapoo (blandning pudel och cockerspaniel) m.fl.

Sammanställd av
Vivian Loftén (fd Nilson)
BLANDIS Ordförande

GIDHUND4

Vivian

Ansvarig: Vivian

Grundade BLANDIS 1 juli 1993