Remissunderlaget har kommit !!!

http://regeringen.se/sb/d/14129/a/181371

Då har vi fått underlaget för remissen och den ska vara inne den 8 juni, så vill ni ha åsikter om detta förslag till den nya Djurskyddslagen, så läs igenom underlaget på ovanstående länk och skicka gärna in till info@blandis.se så sammanställer vi senare.

Vi önskar era medlemsnummer i Blandis och/eller hundens registreringsnummer när ni skickar in, för medlemskap i Hundregister och Blandis Rix Organisation är viktigt för oss att lyssna på, då vi sammanställer vårt remissyttrande.

Vivian Nilson

Vivian

Ansvarig: Vivian

Grundade BLANDIS 1 juli 1993