fastingar

Hej,

Snart töar det, och det börjar faktiskt bli hög tid att fundera över hur du ska förebygga fästingangrepp på din hund. Visste du att Borrelia är en vanligt förekommande fästingburen sjukdom?

Enligt en färsk enkät diagnostiserade drygt nio av tio veterinärer en eller flera hundar med Borrelia årligen. Åtta procent av veterinärerna har mer än 20 fall av Borrelia årligen.
Vill du förebygga att din hund får Borrelia så gäller det att vara ute i god tid. Så snart genomsnittstemperaturen kommer upp till sju grader blir fästingarna aktiva.

Borrelia är en bakteriell infektionssjukdom som angriper hundens organ, med symptom som allmän smärta, feber, trötthet, hälta, ledvärk och kronisk njursjukdom. Sjukdomen överförs via fästingar till både människor och hundar.

I Sverige är det framför allt södra och mellersta Sverige värst drabbade, men även vissa delar av de norrländska kust- och fjällområdena. I till exempel omgivningar runt Stockholm har tre av tio insamlade fästingar visat sig bära på Borrelia. Vissa säsonger och på vissa geografiska platser är siffran ännu högre. Ju mildare vintrar, desto mer växer fästingbeståndet.

Kort sagt: Smittorisken finns överallt där det finns fästingar. Och fästingar trivs i höga gräs och buskage.

Borrelia drabbar årligen många svenskar personer. Men även en stor grupp svenska hundar drabbas av sjukdomen. Särskilt de som ofta vistas i naturen.

En studie från början av 1990-talet pekade på att cirka sex procent av hundarna i Götaland och fyra procent i Svealand hade smittats av Borrelia. En senare studie pekar på att upp till 50 procent av hundarna i vissa områden har vid någon tidpunkt kommit i kontakt med Borrelia. Och mellan 5 och 10 procent av hundarna som kommit i kontakt med bakterien utvecklar en klinisk sjukdom.

Borrelia är en lömsk sjukdom som är svår att diagnostisera. Infektionen kan finnas i hundens kropp länge innan den bryter ut i en sjukdom.

Här kommer lite mer fakta om Borrelia:

Så blir hunden smittad
Borrelia överförs via fästingar (Ixodes ricinus). Borreliabakterierna är spiralformade och liknar korkskruvar. Symtomen på Borrelia börjar först långt efter att fästingen har sugit blod. Det dröjer minst 4–6 veckor och ibland ännu längre tid.

Fästingen kan smittas med borreliabakterier då den suger blod i alla sina livsstadier. Eftersom bakterien mycket ofta förekommer i möss och fåglar överförs bakterien till fästingarna när de suger blod från dessa.

När en smittad fästing börjar suga blod, vandrar borreliabakterier från fästingens tarm över till dess spottkörtlar och förs över till djurets sår via fästingens spott. Ju längre tid fästingen sitter fast, desto större är risken för att borreliabakterien överförs.

Hundar som på naturlig väg har varit i kontakt med Borrelia har inget skydd mot en ny infektion. Hunden kan när som helst smittas om och om igen. Därför är det viktigt att försöka skydda hunden mot fästingangrepp.

Borrelia angriper hundens olika organ
I den inledande fasen kan Borrelia ge symtom som trötthet, minskad aptit och feber. Ofta haltar hunden också och har inflammation i en eller flera leder. Hur allvarligt sjuk hunden blir varierar mycket. Vissa hundar uppvisar endast några eller inga symtom på sjukdom, även om de är smittade.

Efter det akuta förloppet kan många andra av hundens organ angripas. Borrelia kan orsaka problem i leder och njurar.

Svårt att ställa diagnos
Borrelia är en besvärlig sjukdom eftersom den inte alltid ger entydiga symtom. Dessutom är Borrelia svår att diagnostisera sjukdom och många hundägare upplever allt för ofta att hunden blir fel diagnostiserad. Det finns fall där hundar har fått avlivas pågrund av Borrelia.

Det finns inget test som exakt kan säga att hundens symtom beror på Borrelia. Det krävs ofta flera jämförande blodprov och oftast sätts behandling in redan vid misstanke.

Långa antibiotikakurer ingen full garanti
Borrelia kan behandlas genom en långvarig antibiotikakur. Vissa hundar bär dock på sjukdomen i många år trots att de fått behandling. Detta kan leda till akuta och kroniska sjukdomar som nämns ovan.

Ett verksamt vaccin finns
Det första och enda vaccinet som skyddar hundar mot borrelia i Skandinavien heter Trilyme.

Tack vare vaccinet går det idag att förebygga Borrelia effektivt och därmed hålla våra hundar friska och aktiva. Vaccination med Trilyme skyddar hunden mot de tre sjukdomsframkallande europeiska Borreliastammar.

Trilyme reducerar borreliabakterier
Vaccinet förhindrar inte att fästingen biter sig fast, utan den blockerar överföringen av borreliabakterierna från fästing till hund. Vaccinet är inte verksamt mot Anaplasma eller TBE. Man bör därför behandla hunden med ytterliga profylaktiska medel för att förebygga fästingangrepp och andra sjukdomar som Anaplasma och TBE.

Alla aktiva hundar i smittorisken
Alla hundar som utsätts för fästingbett kan smittas med Borrelia. Särskilt jakthundar och aktiva brukshundar som vistas mycket i naturen är utsatta för smittorisken. Det kan även vara en god idé att vaccinera familjehundar om de vistas i naturområden. Enligt en färsk undersökning bland 1 546 svenska hundägare svarade 59 procent att de dagligen går med sin hund i skog- och naturområden.

Vaccinera din hund i god tid
Tänk på att vaccinera din hund före eller i början av fästingsäsongen. Första gången vaccineras hunden två gånger med tre veckors mellanrum. Därefter vaccineras den en gång om året – helst sent på vintern eller tidigt på våren så att hunden hinner bilda många antikroppar innan fästingarna blir aktiva när utomhustemperaturen stiger. Valpar kan vaccineras från 12 veckors ålder.