Gå til hovedinnhold

Lokket av puppypurchase - det er ingen allergivennlige hunder

Jeanette Barnes og andre kjøpte en Cockapoo valp på blokken, de føler seg snytt når de sannsynligvis har hatt en cocker tips. Og nå redd for å utvikle allergi. De er ikke bare lurt av oppdretter, men også en myte at det ville være allergivennlige hunder. Forskning viser at det ikke er allergivennlig rase. Cockapoo og puddel er ikke allergivennlig!
Les hele historien på denne link

Kilde Dognews av statlige.

RATSIT - storebror og påtrengende

Det har blitt gjort oppmerksomme på at RATSIT publisere all informasjon om deg og ditt folk helt ned til hunden du eier og deres chip nummer. Dette er en invasjon av privatliv veldig mye. Alle kan se hvor du bor, hundene M.M.. Det eneste som ikke er med de fire siste sifrene i personnummeret ditt. När blev våra uppgifter OFFENTLIGA HANDLINGAR!!!!

Ratsit hjemmeside https://www.ratsit.se/

Vi har nå kontaktet IT styret på dette, og på deres hjemmeside kan du lese om DATABESKYTTELSE REFORM og Personopplysningsloven - er det bare "bullshit" (Unnskyld uttrykket) eller hva det står for.

Databeskyttelse reform

Alle Data Protection Regulation (GDPR)

Data Protection Regulation (GDPR) som lov i alle EU-:medlemsland fra 25 mai 2018. Förordningen kommer att innebära en hel del förändringar för de som behandlar personuppgifter och stärkta rättigheter för den enskilde när det gäller personlig integritet. På de här sidorna får du veta mer om vad de nya reglerna innebär.
Tilsynelatende nye regler fra 25 mai, men beskyttelsen har eksistert siden 1998 jeg PUL.

Personopplysningsloven
Privacy Act (penger) trådte i kraft 1998 og dens formål er å beskytte folk fra å ha sin personlige integritet når personopplysninger. konseptet “behandlet” er bred, den omfatter samling, registrering, lagring, behandlingen, spredning, sletting, etc.. Privacy Act basert på felles regler vedtatt i EU, den såkalte Data Protection Directive. Andre EU-land har dermed lignende beskyttelseslover, noe som forenkler informasjonsflyten i Unionen.
Endringer og bedre beskyttelse i effekt fra 25 mai 2018 her.

https://www.datainspektionen.se/lagar-och-regler/personuppgiftslagen/

Vennligst les Datatilsynets nettside om hvordan du kan beskytte og det ville være interessant å vite hva smutthull, i denne. Her er vi små forbindelser, som er ute etter personlig ID for å beskytte oss selv og tenke på hvordan videre vi kan beskytte folket i PUL når den nye trer i kraft, så gå RATSIT ut og "markedsføring" all vår informasjon på sin hjemmeside.

YGL (mening Grunnloven) er PUL.

Vivian Loftén
Bland RIX
Grunnlegger av BLANDIS 1993
www.blandis.se

forsiktighet 1 mars 20 august

Lenke til artikkel
Under tiden 1 mars 20 augusti måste du hålla din hund under extra stor uppsikt när ni är ute i naturen. Detta framgår av paragraf 16 i lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter. Där står att hundar ska hindras från att springa lösa i marker där det finns vilt.

Naturvårdsverkets tolkning av lagen är att om en hund ska hindras från att springa lös måste den i de allra flesta fall hållas i koppel. Det är bara extremt väldresserade hundar som kan få gå lösa under tiden den 1 mars till den 20 august. I praktiken får hunden, om den är lös, vara högst någon meter ifrån dig. Du behöver ha sådan kontroll över din hund att det motsvarar ett osynligt koppel. Ordet ”kopplingstvång” eller ”koppeltvång” finns däremot inte i lagstiftningen, förutom i rennäringslagen som i vissa fall kräver att hundar hålls i band eller instängda.

Lagens syfte är att skydda de vilda djuren, både däggdjur och fåglar, under den mest känsliga tiden när djuren får sina ungar. De marker som lagen syftar på är praktiskt taget all naturmark, även större parker och liknande.

Full kontroll även annan tid

Även annan tid på året måste hunden hållas under sådan tillsyn att den hindras från att förfölja vilt. Det innebär att hunden får vara lös inom synhåll, förutsatt att du kan stoppa den eller kalla in den om den stöter på ett vilt djur. Om du inte kan det ska hunden gå i koppel eller i lina. En lösspringande hund i naturen får kopplas av en jakträttshavare. Det är ofta markägaren eller någon som företräder henne eller honom.

Om hunden inte går att fånga riskerar den att bli skjuten. En hundägare har ett strikt ansvar att hunden inte orsaker ”skador eller avsevärd olägenheter”. Det gäller inte bara vilt utan även till exempel betande tamdjur. Även en hund som inte biter djuren, utan bara jagar dem i en hage, är ett exempel på en skada eller olägenhet.

I ett område där renskötsel bedrivs ska hundar, som inte används i renskötseln, kopplas. Detta gäller också när renar flyttas. Denna regel finns i rennäringslagen. Här finns ett koppeltvång (”hållas i band”).

Kopplingstvång i nationalparker

I vissa fall gäller absolut kopplingstvång. Då finns inget utrymme för egna tolkningar av lagen. I nationalparker gäller att hund ska vara kopplad. I vissa nationalparker tillåts inte hundar alls.

Alla nationalparker har regler, så kallade föreskrifter, där du kan läsa vad som gäller i just det området. På Naturvårdsverkets webbplats kan du hitta de föreskrifter som gäller i Sveriges olika nationalparker.

I naturreservat

I de flesta naturreservat gäller kopplingstvång. I naturreservat med känsligt djurliv eller många besökare är det oftast så. Se informationsskylten vid entrén till naturreservatet eller fråga din länsstyrelse eller kommun.

Lokala och regionala beslut om kopplingstvång

Länsstyrelsen kan besluta om kopplingstvång med stöd av jaktförordningen. Beslutet kan gälla såväl under tiden 1 mars – 20 augusti som annan tid på året. Kopplingstvång gäller till exempel i en stor del av Östersjökustens skärgård.

Kommunen kan också införa lokala regler om exempelvis kopplingstvång och hundförbud. Hundförbud gäller till exempel ofta för lekplatser, på många kyrkogårdar samt på allmän badplats. Närmare information om vad som gäller just i din kommun kan du få från kommunens avdelning för miljö- och hälsoskydd.

Hundägarens ansvar

Hundägare har så kallat ”strikt ansvar” för sin hund. Det innebär att du till och med kan hållas ansvarig för skada som hunden orsakar även om någon annan har hand om den. I ansvaret ingår också att känna till vilka lagar och regler som gäller.

Undantag i samband med till exempel jakt

Man får ha hundar lösa:

  • vid tillåten jakt eller jaktträning under särskilda tider som anges i 16 § jaktförordningen (de får då inte jaga annat än det vilt som är lovligt för jakten). Det varierar mycket beroende på viltart.
  • för spårning eller apportering av skadat eller fällt vilt om hunden står under förarens kontroll med stöd av 17 § jaktförordningen.
  • för att valla tamdjur med stöd av 32 § Naturvårdsverkets föreskrifter 2002:18.

Länsstyrelsen kan ge fler undantag. Sådana ges i vissa fall för träning av till exempel polishundar, brukshundar och vakthundar. Länsstyrelsen kan också inskränka på möjligheterna att använda jakthundar i vissa fall.

Kommunens lokala ordningsföreskrifter kan innehålla regler om hundhållning. Kontakta kommunen för mer information.

Aktiviteter for blandet rase hunden

kilde; Sveland – publisert høflighet

Blandet rase hunden, for eksempel å delta i utstillinger, lydighet, blodspor, freestyle eller konkurrere i agility. Noen uoffisielle utstillinger er også spesielt innrettet for bare blandet rase hunder.

Grunnen til at crossbreed hunden ikke kan delta i noen offisielle utstillinger eller konkurranser er fordi hunden er ikke registrert STAMTAVLE DOG. Rasehunder er vurdert basert på rasestandard, som inkluderer noen møller- og rase spesifikk test som er spesielt beregnet for måling av forskjellige egenskaper av rasen, som deretter brukes som en støtte for den kommende avl.

For oss på Sveland Pet Forsikring er alle hunder like viktige - avlet blant raser. Derfor har vi gunstige forhold for slike raser av renrasede hunder. Vårt håp er at alle hunder skal ha tilstrekkelig forsikring, slik at det ikke vil være et problem hvis eieren har råd til å la veterinæren godbit.

Forslag til aktiviteter for blandis:

Smidighet
Agility er en sport som passer de fleste hunder og hundeeiere. Ved å trene hunden agility trening og sunn hjerne trening, og også styrke samarbeidet mellom deg og hunden din. Det er flere kurs for å registrere deg for og også mange foreninger som du kan bli med. En kjøter hund løp på samme måte som en rendyrket hunden gjør. Renrasede hunder har ingen prioritet under løp.

oppførsel- og personlighet beskrivelse hund (BPH)
En BPH beskrivelse tar ca. 30-45 minutter og inneholder åtte elementer utformet for å gi et bilde av hvordan hunden reagerer og håndterer ulike situasjoner. Dette inkluderer om å møte fremmede, å arbeide for å få tilgang til mat og til å møte ulike overraskelser.

Freestyle
Freestyle Konkurranser er åpen for alle hunder. I freestyle, kjøre lydighet til musikk eller som mange sier “danse med hunden sin”. Det er mange forskjellige bevegelser og triks som du utfører sammen til musikk i form av et program. Programmet viser deg deretter opp til å bli dømt på.

Dog Show
På crossbreed utstillinger blir dømt ikke avle på hunden, men dommeren fokuserer på "Fire F": Form, funksjon, Friskhet og smidighet. 4F er en vurdering system som organisasjonen Blandis har utviklet. Dommeren ser til eksemplet med hundens tenner, kors- og ryggrad, forpotene, bevegelser og at pelsen ser bra ut og mye mer. Dommeren vurderer også hundens tilgjengelighet. Hundene konkurrerer i ulike klasser som valp, junior, unghund, senior eller veteran.

Tracking test
Her hunden er dømt på hvor hensiktsmessig det er å se etter skadede eller døde vill. Sporet er om 600 meter lang med flere vinkler og selv blod boligen er oppført i sporet. Det ender med en del av dødt spill. Under en sporing test vurderes hundens sporing evne, uavhengighet, arbeidskapasitet og skutt undersøkelse.

Rally Lydighet
Hunden må komme gjennom en bane med skilt som har blitt designet av dommeren. Skiltene er det vist og beskrevet et rally lydighet dreiemoment hunden til å utføre. Rally Lydighet består av ulike elementer, og dommeren vil deretter vurdere hvor godt de operasjoner som utføres, og samarbeidet mellom hund og fører.

andre aktiviteter
En kjøter hund kan også delta i potten test, feltet Trial, gjeting prøve, heelwork til musikk, stoppe tester i villsvin kabinett og sporing prøver av villsvin M.M..

Husk at:
Husk at det er visse krav du trenger å forholde seg til når hunden skal utøve kurs, og konkurranser M.M.. Hunden må være ID-merket (chip eller tatovering) og vaksinert i henhold til gjeldende retningslinjer. Når du konkurrerer, må du også ta med racing lisens og vaksinasjonsattest. Hunder som ikke stamtavle i SKK, og som ønsker å delta i offisielle konkurranser og tester, må søke om racing lisens.

publisert 2017-11-01

Linda Eklund
Communications Officer

Les artikkelen på Sveland

Hunden snakker med ørene

forfatter: Anders Hallgren

Alle vet at hunder har en stor kroppsspråk og ansiktsuttrykk som er den mest mangfoldige. Vi vet også at øynene er hunder som brukes i aktiv kommunikasjon når de ønsker å fortelle oss noe. Bare med en titt, de stirrer formaner, krysse, trist, glatt, skrämt eller emne.

Fordi øynene dine er så dominerende i ansiktsuttrykk vi savner ofte andre steder som en hund bruker når "snakker". gjerne, vi kan der halen av betydning når de signaliserer, og vi kan med stive stive ben på møtet mellom hundene. Vi vet også hva det betyr når en hund vinkler haken opp eller ned mungipornas stilling, avansert eller trekkes tilbake. Også den klare signaler med ører fremover eller bakover understreket.

De fleste av disse signalene er tydelige og enkle å forstå. De er også ganske treg, så du har tid til å lese dem uten problemer. Halen er der fortsatt i sin stilling så lenge hunden for eksempel ser en annen hund. Samme med alle de andre kroppsstillinger og bevegelser.

aktive signaler
Så vidt jeg kan se, kan man dele hundens kommunikasjon, hovedsakelig signaler i mimikering, i aktive og passive signaler. Det vil si, den aktive primært ville være alle lyder, urinmarkeringar, hale bevegelser, gazing, hodet holdning og øye signaler. De overfører klar, bevisste melding til en motpart og snakker om mistanke eller en positiv holdning, som helse, spiller, å sosialisere eller å ønske å være alene.

De er også klar for en kvittering hund. Dessverre gjelder dette ikke mennesker, fordi de ikke er så flinke til å forstå meldingene som hunden sender ut - dessverre, ikke hvordan hunden leser og tolker mannens merkelige kroppens signaler. Hunder prøver likevel å gjøre seg forstått og forstå, de gjør sitt beste.

passiva rapport
En rekke signaler er det man kan kalle "passiv", som er, er de ikke kommer på en hund ganske bevisst nivå. Det er slike ting som halen holdes nede når hunden kommer til et fremmed felt. Er det en hund der inne? Utseendet Might flekker og hunden gjør seg liten. Ørene belagt bakover og hodet holdes lavt. Det er ikke noe motstykke at signalene kan oppfattes av, men det er som om hunden tar underdanig holdning automatisk. Ofte tenker vi at hundeeiere ikke på hva som skjer i hundens kommunikasjon, kanskje fordi signalene er så liten skrift, eller så er vi bare vant til hunden ser ut som den gjør, og ikke tolke det.

ører
Vil du se noe fascinerende, bør du studere ører signaler, for de virkelig rike. Du kan se dette i alle situasjoner, enten du er hjemme eller ute og farter. Av alle passive signaler det er ører vendinger og vinkler som flytter mest av alt avhengig av situasjonen. De er så klart og moderat treg til å ha tid til å lese dem.

Forberede deg til å gå en tur med hunden din. Selv når du reiser deg fra stolen og hunden ser på deg, så du kan begynne observasjoner. Ørene går trolig frem og tilbake og ytre sider mens hunden studerer deg til å lese dine intensjoner. Når du tar klærne, si at du bør gå ut og ta tak i bånd forsvinner trolig ører, helt strykes bakover.

Under turen, ørene er veldig aktiv. Noen ganger peker de frem, noen ganger er de belagt bakover, gjentatte ganger ytre sider. Vanligvis, flagrende den lille fremover, halv bakover og, når du snakker eller komme nær, og kan strekke bånd litt så de trakk tilbake. De er i forskjellige posisjoner bare stadig. Hvis du stopper og setter deg ned på en benk, stubbe eller stein og tiltrekker hunden til deg, har du allerede det første skrittet for å ta en spinn i ett eller begge ørene. Når det kommer opp til deg og tar kroppskontakt er helt krysset tilbake.

Study Ører signaler, De er en fascinerende detalj i hundens rikt språk som hører til det som er så synd å gå glipp av.

Anders Hallgren

Publisert med tillatelse fra forfatteren
Anders Hallgren bloggen