Skip to main content

Planeringsnyheter

Planeringsnyheter

http://www.blandis.se/club-blandis/club-blandis/ Anmäl dig gärna här. Mer information kommer före 1 maj på hemsidan blandis.se. Frågor kan ni skicka som PM eller email till info@blandis.se

Vi testar lite nya grepp för en fortsättning och företagsform för BLANDIS är det som gäller tills vidare. Företaget BLANDIS är registrerat hos Bolagsverket, vilket medför bokföringsskyldig och vi är godkända för F-skatt samt har revisor. Företaget BLANDIS kommer alltid att redovisas som ”vi”.

Denna grupp är till för de som betalat en avgift till BLANDIS och erhållit ett klubbkort och tanken är att det ska fungera som en s.k. medlemsregister och där man kan lägga förslag och idéer och hjälpa varandra med diverse problem och att en god ton och netikett är det som gäller club medlemmar emellan. Man blir bara medlem genom att betala sin avgift och BLANDIS lägger in och godkänner medlemmar när avgiften bokförts på vårt konto. Krav är en fungerade email adress och ifylld medlemsanmälan.

Seriositeten i club BLANDIS kommer att stå högt. Påhopp, gliringar, hot och andra negativa uttryck i gruppen kan i värsta fall resultera i en uteslutning ur klubben/gruppen. BLANDIS-

Avgiften för 2019 är 150 kr

75 kr går oavkortat till BLANDIS, för utgifter för domäner, telefon samt förhoppningsvis bygga lite kapital för investeringar. Vår erfarenhet är att vid utställning behövs kapital för vi ska slippa t.ex. ta avgift för rosetter man vunnit.

75 kr av avgiften fördelas på Djurskyddet (25 kr) och Djurambulansen (25 kr) samt valfritt alternativ efter förslag i club BLANDIS (25 kr)

Fördelningen av 50-kronan sker kontinuerligt/månadsvis och vid bokföringsårets slut kommer här att läggas en ekonomisk rapport.

Klubbkort i Club Blandis ger rabatter på avgifter för utställning, aktiviteter, hundregistrering m.m.

VIKTIGT MEDDELANDE

Blandis Rix Organisation upphör i sin nuvarande form fr.o.m. 2018-12-31 enligt styrelsens beslut daterat den 2018-08-09
Styrelsen var enig i beslutet och beslutande var Lars Berg – ordförande, Vivian L Loftén -kassör, Kim Aronsson – ledamot, Susann Loftén – ledamot, Cecilia Lekström Berg – ledamot.
25 års verksamhet är ett bra facit för BLANDIS och dess grundare Vivian L Loftén. Verksamheten BLANDIS kommer inget vis att upphöra, ny verksamhetsplan för BLANDIS redovisas innan årsskiftet 2018-2019. Hemsidan ligger kvar i ett något förnyat utförande.
Lars Berg
ordförande

 

Årsmötesprotokoll

Vi publicerar inga Årsmötesprotokoll här på hemsidan, utan de som är/var medlemmar under åren som gått har möjlighet att skriva till oss eller skicka email till info@blandis.se för att få tillgång till dessa.

Skriv vilket år ni var medlem så skickar vi Protokollet för det året.

STYRELSEN
BLANDIS ORGANISATION

Lite Historik

Vilka är vi och varför finns vi?

Vivian L Loftén grundande Blandis 1993. Hon har sedan dess organiserat och drivit Blandis in i 2000-talet.

Hon har i alla år varit en flitig debattör för blandrasen och alla hundars rätt att kallas hund och ha samma värde.
I grund och botten är alla våra 4-benta kamrater hund i första hand.

Vivian har arbetat hårt och trots motgånger men även medgångar har Blandis stått stadigt under hennes regi i 25 år Blandis är hennes livsverk.

Vi har gått igenom flera omorgnisationer för att överleva och har nu varit igång sedan 1993-07-01. Det som idag är oförändrat är vårt HUNDREGISTER, som nu 2018 har över 5800 hundar registrerade

Med hopp om många roliga hundaktiviteter tillsammans.

För bakgrundsfakta och allt arbete som vi genomfört under dessa snart 25 år