Skip to main content

Slutord Hundregister, smuggelhundar, chipmärkning

Slutligen en presentation av Blandis Hundregister, som INTE är varken Ägarregister eller Avelsregister utan ett register som bygger på den enskilda HUNDINDIVIDEN.

Vi bygger om vad som ska visas på Internet och där lägger vi dagsläget in fotografier och vårt eget unika registreringsnummer på fotografiet. Vi håller på att lägga in vilka raser resp. vilken ras samt att vill man ha uppgifter ur registret på en viss hund, så kontaktar vi den registrerade ägaren och ber om tillstånd att lämna ut det. Vi har fått förslag om att lägga in under fotografier medicinska uppgifter och vi överväger detta. När det gäller ÄGARBYTE, så har vi en speciell blankett, som följer med varje registrering och den ska vara undertecknad av säljare/överlåtare och köpare/mottagare. Kan skannas och skickas till info@blandis.se.

Det är inte sökbart efter en speciell hund och dennes chipmärkning, men när man kontaktar oss för uppgifter är det vårt registreringsnummer och hundens chipnummer som ska stämma överens.

Du kan registrera din hund resp valpkull och det är frivilligt och mer kan du läsa om detta på www.register.blandis.se

Liten utvärdering
Slutligen är det vår bestämda uppfattning att var det inte enligt lag tvunget att Ägarregistrera sin hund hos Jordbruksverket, så skulle vi välja att rekommendera SKK:s DjurID, då det signalerar en säkrare och mer skyddad ägarregistrering. Undertecknad har sin hund i båda dessa register samt i Blandis Hundregister.

Beträffande SMUGGELHUNDAR, så är det vår bestämda uppfattning att ingenting går att få kontroll på om man inte har enhetliga märkningssystem samt att uppvakta veterinär, chipmärkare om hur det måste genomföras. Veterinärer borde varje gång de ska behandla en hund, även om det bara gäller vaccinering, skanna chipet och kontrollera att det är rätt ägare och rätt hund, som de tar hand om och behandlar.

Text i samma ärende
Jordbruksverkets Hundregister
SKK;s DjurId – Hundägarregister
Blandis Individregister

Vivian L Loftén
BLANDIS
www.blandis.se
info@blandis.se
07620063304

Källor; Jordbruksverket.se, SKK.se, Blandis.se

RATSIT – storebror och integritetskränkande

Det har kommit till vår kännedom att RATSIT publicerar ALLA uppgifter om dig och din person ända ner till de hundar du äger och deras chipnummer. Detta är INTEGRITETKRÄNKANDE i allra högsta grad. Vem som helst kan se var du bor, dina hundar m.m. Det enda som inte är med är de fyra sista siffrorna i ditt personnummer. När blev våra uppgifter OFFENTLIGA HANDLINGAR!!!!

Ratsit hemsida https://www.ratsit.se/

Vi har nu kontaktat DATAINSPEKTIONEN om detta Och på deras hemsida kan man läsa om DATASKYDDSREFORMEN och PERSONUPPGIFTSLAGEN – är det då bara ”skitsnack” (ursäkta ordvalet) eller vad står det för.

Dataskyddsreformen

Allt om dataskyddsförordningen (GDPR)

Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från och med den 25 maj 2018. Förordningen kommer att innebära en hel del förändringar för de som behandlar personuppgifter och stärkta rättigheter för den enskilde när det gäller personlig integritet. På de här sidorna får du veta mer om vad de nya reglerna innebär.
Tydligen nya regler från 25 maj, men skydd har funnits sedan 1998 i PUL.

PERSONUPPGIFTSLAGEN
Personuppgiftslagen (PuL) trädde i kraft 1998 och har till syfte att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks när personuppgifter behandlas. Begreppet ”behandlas” är brett, det omfattar insamling, registrering, lagring, bearbetning, spridning, utplåning, med mera. Personuppgiftslagen bygger på gemensamma regler som har beslutats inom EU, det så kallade dataskyddsdirektivet. Övriga EU-länder har alltså liknande skyddslagar vilket underlättar flödet av information inom unionen.
Förändringar och bättre skydd ska gälla från 25 maj 2018 även här.

https://www.datainspektionen.se/lagar-och-regler/personuppgiftslagen/

Läs gärna på Datainspektionens hemsida om hur vi ska skyddas och det skulle vara intressant att veta vilka kryphål, som finns i detta. Här sitter vi små föreningar, som villa ha personnummer för att skydda oss själva och funderar på vilket sätt ytterligare vi kan skydda folk enligt PUL när de nya träder i kraft, så går RATSIT ut och ”saluför” alla våra uppgifter på sin hemsida.

YGL (YttrandeGrundLagen) står över PUL.

Vivian Loftén
BLANDIS RIX
Grundare av BLANDIS 1993
www.blandis.se