Skip to main content

Hundregister, Smuggelhundar, chipmärkning, blandraser

Det är väl ingen valpköpare idag, som inte vet att valpar (även enrashundar) är lika med ”blandras”, om de inte är registrerade i Svenska Kennelklubben. När man börjar tänka på att köpa en hundvalp så bör man som en seriös blivande hundägare tänka igenom väldigt noga vad man vill med sin blivande familjemedlem. Det är hundägarens skyldighet att ta reda på vad lagen säger, och även vad den lokala Ordningsstadgan har för regler om hundar.

Hundägaren måste enligt lag (2001-01-01) registrera sig som ägare till hunden i Jordbruksverkets Hundregister (missvisande då det är ägaren som registreras)

Jordbruksverket och lagen
I enlighet med lagen GDPR (General Data Protection Regulation), så skyddas de personuppgifter, som läggs in i registret men samtidigt så är det en myndighet, som enligt ”offentlighetsprincipen” har skyldighet att lämna ut uppgifter till de som har s.k. Utgivningsbevis så lämnar de ut våra uppgifter, om de inte är skyddade av sekretess. Denna princip använder sig till exempel RATSIT av där alla våra uppgifter finns publicerade. Tycker då att man kan våga vägra följa lagen och låta bli att hundägarregistrera sin hund hos Jordbruksverket, så länge våra uppgifter kan dyka upp i andra media på Internet. Visserligen är det många hundägare, som inte ens vet om att de har en laglig skyldighet att chipmärka och registrera sin hund i Jordbruksverkets register innan hunden är fyra (4) månader gammal och inom fyra (4) veckor för vuxen hund. Detta är då uppgifter som inte är skyddade enligt Offentlighetsprincipen.

Vidare så ska man också betala för att få sina uppgifter ”löpa” på Internet, enligt Jordbruksverkets hemsida så är kostnaderna idag;
– 40 kr om du registrerar över Internet
– 80 kr om du begär faktura
– 160 kr om du skriver ut en blankett, fyller i och skickar in till Jordbruksverket
Avgifterna är en engångsavgift och anmäla Ägarbyte/förändringar är gratis.

ÄGARBYTE
Det finns ingen kontroll på vem som äger en hund och chipnumret hör till eventuella godkända chip. Har du ett personnummer och ditt eget personnummer räcker det att registrera ett Ägarbyte, även om det inte är du som äger hunden. Visserligen så faller det under lagen om Urkundsförfalskning, men det finns många i dagens laglösa samhälle, som inte bryr sig såna petitesser.

SÖKA EFTER HUND
Ursprungligen var detta en tjänst vikt för tjänstemän inom polisen, länsstyrelserna och tullen, som kunde behövs uppgifter ur Hundregistret. Det finns många inom dessa myndigheter som inte har en aning om vad koden är för att logga in i registret, och kan då inte hitta igen upphittade hundar, som är anmälda saknade t.ex.

Nu för tiden kan vem som helst söka privat om man har ett chipnummer att söka på och har hundägaren godkänt att ägaruppgifterna visas, så kommer allt upp om hunden.

CHIPIDENTITET
I Sverige används en standard på chips som heter ISO. För att såväl avläsare som registrering ska fungera problemfritt så gäller endast chip som följer ISO-standard 11784 eller 11785. Ett chip som följer ISO-standard innehåller alltid 15 siffror. De första siffrorna i numret står för landskod och/eller tillverkarnummer.

Text i samma ärende
Jordbruksverkets Hundregister
SKK;s DjurId – Hundägarregister
Blandis Individregister

Vivian L Loftén
BLANDIS
www.blandis.se
info@blandis.se
07620063304

Källor; Jordbruksverket.se, SKK.se, Blandis.se

Planeringsnyheter

Planeringsnyheter

http://www.blandis.se/club-blandis/club-blandis/ Anmäl dig gärna här. Mer information kommer före 1 maj på hemsidan blandis.se. Frågor kan ni skicka som PM eller email till info@blandis.se

Vi testar lite nya grepp för en fortsättning och företagsform för BLANDIS är det som gäller tills vidare. Företaget BLANDIS är registrerat hos Bolagsverket, vilket medför bokföringsskyldig och vi är godkända för F-skatt samt har revisor. Företaget BLANDIS kommer alltid att redovisas som ”vi”.

Denna grupp är till för de som betalat en avgift till BLANDIS och erhållit ett klubbkort och tanken är att det ska fungera som en s.k. medlemsregister och där man kan lägga förslag och idéer och hjälpa varandra med diverse problem och att en god ton och netikett är det som gäller club medlemmar emellan. Man blir bara medlem genom att betala sin avgift och BLANDIS lägger in och godkänner medlemmar när avgiften bokförts på vårt konto. Krav är en fungerade email adress och ifylld medlemsanmälan.

Seriositeten i club BLANDIS kommer att stå högt. Påhopp, gliringar, hot och andra negativa uttryck i gruppen kan i värsta fall resultera i en uteslutning ur klubben/gruppen. BLANDIS-

Avgiften för 2019 är 150 kr

75 kr går oavkortat till BLANDIS, för utgifter för domäner, telefon samt förhoppningsvis bygga lite kapital för investeringar. Vår erfarenhet är att vid utställning behövs kapital för vi ska slippa t.ex. ta avgift för rosetter man vunnit.

75 kr av avgiften fördelas på Djurskyddet (25 kr) och Djurambulansen (25 kr) samt valfritt alternativ efter förslag i club BLANDIS (25 kr)

Fördelningen av 50-kronan sker kontinuerligt/månadsvis och vid bokföringsårets slut kommer här att läggas en ekonomisk rapport.

Klubbkort i Club Blandis ger rabatter på avgifter för utställning, aktiviteter, hundregistrering m.m.

Sista Nyhetsbrevet för 2017

Hej, alla kära Blandis-vänner!
Nytt år är i antågande, som vi ser fram emot med en härlig känsla av gemenskap, kärlek och respekt till alla våra två- och fyrbenta vänner inom hundvärlden.

Nytt år betyder också en del nyheter på många fronter.

På Blandis-fronten kommer det att också ske en del förändringar som vi tror att många kommer att uppskatta, hoppas vi. Livet blir lite enklare och samtidigt lite roligare.

STADGAR.
Bland annat har vi (styrelsen) beslutat att återgå till de gamla stadgarna som gällde fram till 2013.

Det betyder att vi inte tar in några nya medlemmar fr.o.m. 1 januari 2018, men de som redan betalt för medlemskapet för 2018 får, naturligtvis, sina medlemsrabatter på aktiviteter och hundregistreringar även för 2018. Detta gör vi trots att medlemsantalet har ökat senaste året med lite över 50%, vilket är glädjande, men för föreningens ekonomi betyder det väldigt lite och krafter kan läggas på annat som vi presenterar längre ner på sidan. Riktigt roligt är att också Blandis Hundregister har ökat på antalet registreringar igen under 2017 och att fler har skickat in för att få sina MASTERPOÄNG.

HUNDREGISTRERINGAR
Blandis kommer naturligtvis fortsätta med de populära hundregistreringarna. Avgiften för den blir då en engångskostnad på 200 kr för enskild hund. För de som redan har hund registrerad i Blandis Hundregister erhåller en rabatt på 25 kr på avgiften. Man måste då fylla i den eller de hundens/hundarnas registreringsnummer i formuläret/blanketten när ni fyller i den. Men rabatten kan dock endast bli 25 kr för en nyregistrering.

UTSTÄLLNINGAR
I Blandis Hundregister registrerade hundar kommer att få en rabatt på 100 kr vid Blandis egna utställningar.

Utställningsavgiften är 300 kr och betalas av de som inte har den anmälda hunden i Blandis Hundregister.

Blandis har och kommer fortsättningsvis att ha 4 utställningar per år på de orter som haft förmånen att få en Blandis-utställning förlagd i sin närhet under 2016.

Orterna i fråga är Södertälje i mars, Sörsjön (utanför Norrköping) i maj, Fagerhult i augusti samt Mariestad i september. Förutsatt att deltagarantalet är tillräckligt stort för att täcka evenemangskostnaderna.

HÄR KOMMER DÅ EN NYHET
Då många frågar oss i utställningsorganisationen om vi kan komma till deras hemorter och genomföra utställningar så blir svaret ”javisst, men ni och vi måste får ihop XX st betalande deltagare för att få ekonomin att gå ihop”. Därefter brukar vi inte höra så mycket.

Vi har då börjat sätta ihop en handbok i HUR MAN ARRANGERAR EN BLANDISUTSTÄLLNING.

De som då vill arrangera en utställning på sin hemort kan få handboken skickad på mail vid förfrågan

Vi kommer naturligtvis vara behjälpliga med råd och dåd på avstånd om det behövs.

En ”lokal” utställning bör kunna genomföras med ett färre utställarantal, men viktigt med en utställningsbudget, för att få det att fungera.

Kravet från Blandis är: att utställningen genomförs med en av Blandis utsedd och godkänd domare med kunskapen kring bedömningsformen 4F.

Köper en licens (avtal) för 300 kr per utställning och får då tillgång till bedömningsformen 4F, logga, annonsering på hemsidan, support m.m. Förutom licensavgiften så betalar den lokala utställaren domararvode, samt domarens resa och uppehälle.

Blandis förbehåller sig rätten att godkänna eller förkasta sökanden utan att behöva lämna någon redogörelse eller orsak till därtill.

Detta för att missbruk av Blandis regalier inte skall kunna förekomma.

TIDNINGEN BLANDIS
Då intresset från Blandis omvärld har visat sig ligga väldigt lågt och man hellre använder Face Book och andra publika medier för sina inlägg har vi beslutat att inte ge ut någon tidning. Det är kanske dessutom lite mossigt i dessa tider att ge ut en tidning?

SUMMA SUMARUM
Blandis TAR INGA MEDLEMSAVGIFTER FÖR 2018 och tar heller inte in några nya medlemmar.

Däremot ser vi fram emot MASSOR AV NYREGISTRERINGAR i och med det fler som skickar in för MASTERPOÄNG och titlar och där högsta poäng under ett år ger titel Årets tik reps. hane samt nya LOKALA ARRANGÖRER och ett JÄTTEDELTAGANDE på alla våra utställningar.

VÄL MÖTT I GRÖNGRÄSET 2018 FÖR ETT HÄRLIGT HUNDÅR

STYRELSEN FÖR BLANDIS

Våra hemsidor är:
www.blandis.se

www.utstallning.blandis.se

www.blogg.blandis.se

www.galleri.blandis.se

Om du vill skriva ut detta så kan du göra det här: NYHETSBREV DECEMBER 2017