BLANDIS ASSOCIATION KONSTITUSJON

 • 1 Compound og KONTOR
 • BLANDIS Association er en ideell organisasjon og har landsdekkende virksomhet, basert i Fagerhult
 • 2 Mål og målsettinger
 • Foreningens virksomhet består i hovedsak av hund registrering og utstilling for hund. Dens formål er å fremme en bedre hund verden, der hunden er i fokus, uavhengig av rase, og alle hunder og hundeeiere lik verdi.
 • Registrering av enkelt hund – Avgift betales for registrering, et engangsbeløp per hund. Rabatt for hundeeiere, som allerede eier en registrert hund i foreningen.
 1. Raskoder og rasetyper
 2. Registrering må gjøres av alle hundene, hvor hundeeiere ønsker. Hver enkelt skal tildeles et unikt identifikasjonsnummer
 3. Dokumenter skal utstedes, vi hver registrering med; GENERASJON PROOF, veterinærattest, bevis på eierskap, MASTERLISTA, Laminert Hund eierskap CARD, 2-ÅRSKOMPLETTERING (hvis hunden er under 2 år ved registrering)
 4. Prosentene som er benyttet raser f.eks. 100% | 50%/50% osv.
 5. Hundens egenskaper og egenskapene som skal dokumenteres, så vel som medisinske undersøkelser og resultater.
 6. Scoring system kalt MASTER, skal brukes for å betegne året henholdsvis Tik. Plugg hvert kalenderår. MASTER vil også bli brukt til å gi titler til hunder; GESÄLL (G1-3), HERRE (M1-3) og SVENSK MASTER (SM1-3), viser at en hund har blitt godt tatt vare på i løpet av sin levetid. Master punkter kan telles fr.o.m. hele registrerings år.
 • Valper bør registreres i sammenhengende serie og med et gebyr for hver valp, Dette er en enkelt allokering. Krav er at foreldrene må være registrert i annen hund Record (gjelder ikke for styrets of Agriculture Dog Record). Hvis ingen slik registrering er, skal moderne innspilt mens kullet.
 1. Dokumenter utstedt av kullet Registrering er; GENERASJON PROOF, veterinærattest, registreringsbevis, MASTERLISTA, 2-ÅRSKOMPLETTERING
 2. VKA (Principal = Litter) tildelt et nummer og er utstedt en Uppfödarkort.
 3. VKA må sendes i en eventuell ny eier navn, Personnr, adressere BLANDIS deretter å utstede laminert Hund eierskap CARD og bevis på eierskap
 4. Puppy Reklame kan gjøres ved registrerte kull på nettstedet Blandis klassifisert, godt gjort muntlig fra vårt kontor
 5. Når kostnad for et kull er betalt, det sender en kjøpsavtale med e-post til VKA, rett til å kopiere det nødvendige antall for valp søppel kjøpere.
 • Foreningen skal organisere utstillinger, seminarer, foredrag.
 • Foreningen vil nok preferanser utdanner utstilling dommer crossbreed utstillinger og utstede kvalifikasjoner Sertifikat for disse. Kvalifikasjon bevis skal gjelde for en periode på 10 år, men kan trekkes tilbake dersom gjentatte klager av unøyaktigheter mot dommere mottatt skriftlig fra utstillerne. Gebyrer for trening og prestasjon vil bli justert til markedet. Dommer kan bli suspendert etter en viss tid, og en prøveperiode for å begynne å dømme og gjenvinne sine kvalifikasjoner.
 • Avgifter for de ulike operasjonene vedtatt av det sittende styret og fakta gruppe
 • 3 regnskapsår
 • Året er 1 januar 31 desember.
 • 4 STYRELSE
 • Forbindelsen blir administrert av en
 1. styret i 1 styreleder og 2 medlemmer, hvilken 1 betegnet kasserer og 1 medlem og revisor
 2. Styret skal ivareta de registrerte hundeeiernes interesser og fremme foreningens fremgang
 3. Styret er ansvarlig for foreningens aktiviteter og eiendeler. Board utarbeider en rapport og økonomisk rapport. Revisor undersøker og gir utslipp for hvert kalenderår
 4. Styret fastsetter gebyrene for hund registrering og andre aktiviteter.
 5. Styret planer, forvalter og distribuerer arbeidet i forbindelsen
 6. Endringer i styret, spurt av hundeeiere med registrert hund i forbindelsen på et brett motvirket Formålet med foreningen. Ingen endringer er gjort for å styre når utladningen distribuert av revisor og / eller en anmodning om unntak fra oppgaver
 7. Endringer i de lover, spurt av hundeeiere med registrerte hund i forbindelsen
 8. Begäran om förändringar skall ske skriftligen till föreningens styrelse och behandlas med ett remissförfarande till ALLA med en hund registrerad i BLANDIS under de tre (3) siste kalenderår, og deretter ta til høyre for å sende inn skriftlige.
 9. Dette er også henvisningen engasjement fra sentrale og lokale myndigheter.
 10. Forbindelsen har en "styreverktøy" i form av et regelsett, som ligger till grund för all verksamhet. Ändringar i REGELBOKEN kan framföras av hundägare med registrerad hund, av henvisningen fremgangsmåte som beskrevet i punkt 9 ovenfor, og alle har mulighet til å kommentere endringene og flertall for endring eller ikke endring. 1 stemme per hundeeiere og 1 stemme per medlem av Fact konsernet. Endringene vil bli gjennomført umiddelbart etter vedtaket av flertallet.
 11. Foreningens medlemskap er å være en engangs signering sin hund i BLANDIS.
 12. Forbindelsen utviser omtrent fire ordner (4) ganger per år, på faste steder, og å gjenta hvert.
 • 5 Øverste myndighet
 • Styret er foreningens høyeste beslutningsorgan. registrerte hundeeiere, til foreningen sende inn forslag til endringer ved brev eller e-post til foreningen. Beslutninger om endringer skal gjøres gjennom henvisning prosessen.
 • 6 FIRMATECKNING
 • Foreningen har undertegnet styreleder og kasserer henholdsvis.
 • 7 STEMMERETT OG stemmetall
 • Hundeeiere av hunder som er registrert i foreningens register har rett til 1 stemme, stemme på henvisning spørsmål, og det er bestemt ved simpelt flertall (flertallet). 1 stemme, gjelder uavhengig av antall registrerte hunder i sammensatt. Et slips, eier foreningens formann dobbeltstemme
 • På styremøtene tar bare styremedlemmer stemme.
 • 9 OPPLØSNING
 • Vid en nedläggning av förening ska innestående medel skänkas till Djurskyddande ändamål.