Dog News

En kennel utanför Kristianstad har utsatts för ett grovt rån. Sex golden retriever-valpar stals under onsdagsmorgonen och polisen vädjar om allmänhetens hjälp för att hitta dem. Läs mer på DOG NEWS

Läs vidare...

Omstarten 2019

Nu dras vi in i det ”nya”. BLANDIS står inför en omorganisation fr.o.m. 1 januari 2019, och vad som kommer att redovisas som enbart BLANDIS Vårt HUNDREGISTER, som är ”stommen” i BLANDIS och är sedan 1993 intakt och kommer att föras vidare till ”nya” BLANDIS. 2018-12-31 var det 5907 st…

Läs vidare...

VIKTIGT MEDDELANDE

Blandis Rix Organisation upphör i sin nuvarande form fr.o.m. 2018-12-31 enligt styrelsens beslut daterat den 2018-08-09 Styrelsen var enig i beslutet och beslutande var Lars Berg – ordförande, Vivian L Loftén -kassör, Kim Aronsson – ledamot, Susann Loftén – ledamot, Cecilia Lekström Berg – ledamot. 25 års verksamhet är ett…

Läs vidare...

GDPR 25 maj

Idag är det GDPR som träder i kraft, och visserligen har ni redan gett oss tillstånd att publicera fotografier, men vi kommer att stänga vår Gallerisida tills vi vet mer om hantering av fotografier där ni är med på bild. Under dagen kommer vi också att uppdatera Integritetspolicy (ny) och…

Läs vidare...

24 mars HUNDUTSTÄLLNING

Efter lite smolk i bägaren på morgonen med halt väglag så blev det en lite provisoriskt en stund i början av utställningen. En trevlig Hundhall var vi i men k anske lite liten för ändamålet, så vi får göra en utvärdering och se hur det ser ut vid samma tid 2019….

Läs vidare...