Skip to main content

Planeringsnyheter

Planeringsnyheter

http://www.blandis.se/club-blandis/club-blandis/ Anmäl dig gärna här. Mer information kommer före 1 maj på hemsidan blandis.se. Frågor kan ni skicka som PM eller email till info@blandis.se

Vi testar lite nya grepp för en fortsättning och företagsform för BLANDIS är det som gäller tills vidare. Företaget BLANDIS är registrerat hos Bolagsverket, vilket medför bokföringsskyldig och vi är godkända för F-skatt samt har revisor. Företaget BLANDIS kommer alltid att redovisas som ”vi”.

Denna grupp är till för de som betalat en avgift till BLANDIS och erhållit ett klubbkort och tanken är att det ska fungera som en s.k. medlemsregister och där man kan lägga förslag och idéer och hjälpa varandra med diverse problem och att en god ton och netikett är det som gäller club medlemmar emellan. Man blir bara medlem genom att betala sin avgift och BLANDIS lägger in och godkänner medlemmar när avgiften bokförts på vårt konto. Krav är en fungerade email adress och ifylld medlemsanmälan.

Seriositeten i club BLANDIS kommer att stå högt. Påhopp, gliringar, hot och andra negativa uttryck i gruppen kan i värsta fall resultera i en uteslutning ur klubben/gruppen. BLANDIS-

Avgiften för 2019 är 150 kr

75 kr går oavkortat till BLANDIS, för utgifter för domäner, telefon samt förhoppningsvis bygga lite kapital för investeringar. Vår erfarenhet är att vid utställning behövs kapital för vi ska slippa t.ex. ta avgift för rosetter man vunnit.

75 kr av avgiften fördelas på Djurskyddet (25 kr) och Djurambulansen (25 kr) samt valfritt alternativ efter förslag i club BLANDIS (25 kr)

Fördelningen av 50-kronan sker kontinuerligt/månadsvis och vid bokföringsårets slut kommer här att läggas en ekonomisk rapport.

Klubbkort i Club Blandis ger rabatter på avgifter för utställning, aktiviteter, hundregistrering m.m.

Omstarten 2019

Nu dras vi in i det ”nya”. BLANDIS står inför en omorganisation fr.o.m. 1 januari 2019, och vad som kommer att redovisas som enbart BLANDIS

Vårt HUNDREGISTER, som är ”stommen” i BLANDIS och är sedan 1993 intakt och kommer att föras vidare till ”nya” BLANDIS. 2018-12-31 var det 5907 st genomförda registreringar.

Föreningsklimatet för små föreningar har förändrats i Sverige och vi är också drabbade och de senaste 5-6 åren har vårt medlemsantal minskat till ett minimum och det var den övergripande orsaken till att vi inte har några medlemmar fr.o.m..2018-01-01. Vi kommer inte fr.o.m. 2019 ha några medlemskap i BLANDIS utan tillhörigheten till BLANDIS sker genom att registrera sin hund i vårt HUNDREGISTER, vilket är en engångskostnad och inte återkommande varje år som en medlemsavgift.

Detta ger också rabatt på våra utställningar, som vi 2019 kommer att genomföra i Fagerhult och då lägga det preliminärt i slutet av maj och andra lördagen i augusti. Vi kommer när tillfälle ges att erbjuda föreläsningar och hundträffar med likasinnade hundmänniskor och vill i sammanhanget påpeka att vi värnar om den ”familjära” känslan i våra sammankomster. Alla är VÄLKOMNA att dela denna ”familj”. Vi har förstått att vi fått kritik för detta och för att vi som aktivt arbetat är familj och vänner (som f.ö. är vänskaper skapade genom BLANDIS). Det finns också de som anser att vi borde kommit längre på 25 år, och att undertecknad är den som varit en ”stoppkloss”. Det får stå för dem och vi hoppas att genom att göra om så blir det rätt.

Vi kommer att se över MASTERPOÄNGEN och ny lista kommer 2019. MASTER har blivit något som det inte var tänkt att bli – Tävling – därför ska vi se över vad som ska poängsättas. Ursprungsidén om MASTER handlar om att på bästa sätt ta hand om sin hund och få poäng för det man gör tillsammans med sin hund. 2018 års poäng gäller såsom tidigare och skall skickas in senast den 28 februari 2019.

Tills vidare kommer BLANDIS drivas i företagsform (vilket vi gjort tidigare för att överleva), det innebär att vi har F-skatt på våra prissättningar för både hundregistreringar inkl valpkullsregistrering och andra aktiviteter, som vi kommer att anordna. Vi är godkända för F-skatt. Vid årets slut kommer vi att göra en utvärdering om fortsättningen och se om det blir i föreningsform igen eller om fortsättningen blir i företagsform.

Vi vill också passa på att tacka för hjälpen vi fått under 25 års tid att få BLANDIS att ”överleva” och speciellt tack till bl.a. Lasse B, Cecilia L B, Kicki A, Lisa N, Urban N, Ingrid A, Thomas A, Catarina J, Håkan M, Stingy F, Alexander P, Lotte A, Kim A, Kersti B, Angelica S, Bitte L, Felicia L, Susann L, Johan L, Anna H O, Bibi N, Therese S, Svenerik N, Maarit H, Cecilia H, Veronica S och det finns många fler som har hjälpt till under dessa 25 år och nu tar vi och skapar ”nya” år i BLANDIS.

Fagerhult 2019-01-03
Vivian Lindblom Loftén (f.d. Nilson)
Grundare av BLANDIS-93/19

VIKTIGT MEDDELANDE

Blandis Rix Organisation upphör i sin nuvarande form fr.o.m. 2018-12-31 enligt styrelsens beslut daterat den 2018-08-09
Styrelsen var enig i beslutet och beslutande var Lars Berg – ordförande, Vivian L Loftén -kassör, Kim Aronsson – ledamot, Susann Loftén – ledamot, Cecilia Lekström Berg – ledamot.
25 års verksamhet är ett bra facit för BLANDIS och dess grundare Vivian L Loftén. Verksamheten BLANDIS kommer inget vis att upphöra, ny verksamhetsplan för BLANDIS redovisas innan årsskiftet 2018-2019. Hemsidan ligger kvar i ett något förnyat utförande.
Lars Berg
ordförande