Skip to main content

planning News

planning News

http://www.blandis.se/club-blandis/club-blandis/ Anmäl dig gärna här. More information to come before 1 May on the website blandis.se. Frågor kan ni skicka som PM eller email till info@blandis.se

Vi testar lite nya grepp för en fortsättning och företagsform för BLANDIS är det som gäller tills vidare. BLANDIS The company is registered with the Companies Registration Office, vilket medför bokföringsskyldig och vi är godkända för F-skatt samt har revisor. Företaget BLANDIS kommer alltid att redovisas som ”vi”.

Denna grupp är till för de som betalat en avgift till BLANDIS och erhållit ett klubbkort och tanken är att det ska fungera som en s.k. medlemsregister och där man kan lägga förslag och idéer och hjälpa varandra med diverse problem och att en god ton och netikett är det som gäller club medlemmar emellan. Man blir bara medlem genom att betala sin avgift och BLANDIS lägger in och godkänner medlemmar när avgiften bokförts på vårt konto. Krav är en fungerade email adress och ifylld medlemsanmälan.

Seriositeten i club BLANDIS kommer att stå högt. Påhopp, gliringar, hot och andra negativa uttryck i gruppen kan i värsta fall resultera i en uteslutning ur klubben/gruppen. Bland-

Avgiften för 2019 is 150 kr

75 kr går oavkortat till BLANDIS, för utgifter för domäner, telefon samt förhoppningsvis bygga lite kapital för investeringar. Vår erfarenhet är att vid utställning behövs kapital för vi ska slippa t.ex. ta avgift för rosetter man vunnit.

75 kr av avgiften fördelas på Djurskyddet (25 kr) och Djurambulansen (25 kr) samt valfritt alternativ efter förslag i club BLANDIS (25 kr)

Fördelningen av 50-kronan sker kontinuerligt/månadsvis och vid bokföringsårets slut kommer här att läggas en ekonomisk rapport.

Klubbkort i Club Blandis ger rabatter på avgifter för utställning, aktiviteter, hundregistrering m.m.

Individregistrera of hund

Blandis Rix is ​​the organization for all dogs and dog owners in the country. We are the only organization that individual records all dogs regardless of background. The registry is one of three approved by the Board of Agriculture. The other two are breeding records and is provided by the Swedish Kennel Club and Swedish dog Club.

Msteam misunderstand and think that we are a breed registry but there is something wrong. We register INDIVIDUALS. So the dogs one by one as an individual. We also registers litters just to get them into the register. But even there, it is the individuals we register. The bitch must always be registered and we prefer that both female and male is examined in racial studies. We encourage all dogs where there are racial problems investigating his dogs. Especially if the dog is used in some form of work or competitions, it is almost a must. In order not to expose the dog for information that it might not be involved with because, for example, burdening the elbows or bad hips. In small dogs are common Patellaluxration. Eye diseases can be seen by eyes shine his dog. Mental can be made via BPH (Behavior and Personality Description Dog)

According to the Swedish Animal Protection Law it PROHIBITED to breed dogs with hereditary diseases. It is also prohibited to breed dogs with excessive fear or aggression.

Read the Animal Welfare Act in its entirety: http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/olikaslagsdjur/hundarochkatter/avel.4.207049b811dd8a513dc8000462.html

Many dog ​​owners think of Agriculture's registry is a canine registry. It's a dogOWNERSHIPregister that records the owner of a particular dog. Blandis Rix Individual Record-register the dog with the name, date of birth, colors, lynne, studies done, and also results in competitions.

This does not mean that we are too uninhibited interracial breeding. This means that we want all dog owners and especially all the mongrel owners organize themselves. Together we have much greater opportunities to influence by being organized. We also have an opportunity through individual registry to provide statistics, be in different research projects, etc..

Crossbreed owners often hear both the one and the other myth of mongrel dogs. And in these discussions then be able to point to research would both give a fair picture, but also an opportunity to get an acceptance.

In Sweden there are about 785 000 crossbreeds according SCB's studies. In Blandis Rix Dog Register are over 5650 dogs registered. This means that there is a very small percentage of registered dogs. We therefore urge that more people register their dogs with us. We see it as a safe investment in your dog's future.

Believing that among the breed will go away is not realistic considering. Among the breed has been around for many many years. Among the breed is the ancestor of many of the pure breed dogs available today. One of the younger races that is approved as a breed are Eurasier = Samoyed / Chow Chow / Keeshound. In the sled dog world have often mixed breeds to produce faster and more sustainable dogs. In hunting, it is also common. There it is accepted even though these dogs can not be recorded or displayed in the Kennel Club organization. These dogs are considered more utilitarian dogs and these are performance-bred.

Do you want to be part of the future and that we can get out research on mixed breed dogs? Then make sure to register your dog today.

Blandis Rix is ​​a consultative body of the dog issues of Agriculture and the Ministry of Agriculture.

Visit our website and read more www.blandis.se or directly to the dog registry http://www.blandis.se