Skip to main content

Planeringsnyheter

Planeringsnyheter

http://www.blandis.se/club-blandis/club-blandis/ Anmäl dig gärna här. Mer information kommer före 1 maj på hemsidan blandis.se. Frågor kan ni skicka som PM eller email till info@blandis.se

Vi testar lite nya grepp för en fortsättning och företagsform för BLANDIS är det som gäller tills vidare. Företaget BLANDIS är registrerat hos Bolagsverket, vilket medför bokföringsskyldig och vi är godkända för F-skatt samt har revisor. Företaget BLANDIS kommer alltid att redovisas som ”vi”.

Denna grupp är till för de som betalat en avgift till BLANDIS och erhållit ett klubbkort och tanken är att det ska fungera som en s.k. medlemsregister och där man kan lägga förslag och idéer och hjälpa varandra med diverse problem och att en god ton och netikett är det som gäller club medlemmar emellan. Man blir bara medlem genom att betala sin avgift och BLANDIS lägger in och godkänner medlemmar när avgiften bokförts på vårt konto. Krav är en fungerade email adress och ifylld medlemsanmälan.

Seriositeten i club BLANDIS kommer att stå högt. Påhopp, gliringar, hot och andra negativa uttryck i gruppen kan i värsta fall resultera i en uteslutning ur klubben/gruppen. BLANDIS-

Avgiften för 2019 är 150 kr

75 kr går oavkortat till BLANDIS, för utgifter för domäner, telefon samt förhoppningsvis bygga lite kapital för investeringar. Vår erfarenhet är att vid utställning behövs kapital för vi ska slippa t.ex. ta avgift för rosetter man vunnit.

75 kr av avgiften fördelas på Djurskyddet (25 kr) och Djurambulansen (25 kr) samt valfritt alternativ efter förslag i club BLANDIS (25 kr)

Fördelningen av 50-kronan sker kontinuerligt/månadsvis och vid bokföringsårets slut kommer här att läggas en ekonomisk rapport.

Klubbkort i Club Blandis ger rabatter på avgifter för utställning, aktiviteter, hundregistrering m.m.

Individregistrera din hund

Blandis Rix är organisationen för alla hundar och hundägare i landet. Vi är den enda organisationen som individregistrerar alla hundar oavsett bakgrund. Registret är ett av tre godkänt av Jordbruksverket. De andra två är avelsregister och handhålls av Svenska Kennelklubben och Svenska Hundklubben.

Många missuppfattar och tror att vi för ett avelsregister men det är något som inte stämmer. Vi registrerar INDIVIDER. Alltså hundar en och en som individ. Vi registrerar även valpkullar bara för att få dessa in i registret. Men även där är det individerna vi registrerar. Tiken måste alltid vara registrerad och vi ser helst att både tik och hane är undersökta på rasrelaterade undersökningar. Vi ser gärna att alla hundar där det finns rasproblem undersöker sina hundar. Framförallt om hunden används i någon form av arbete eller tävlingsverksamhet är det näst intill ett måste. För att inte utsätta hunden för uppgifter som den kanske inte alls ska hålla på med pga exempelvis pålagringar på armbågar eller dåliga höftleder. På små hundar är det vanligt med Patellaluxration. Ögonsjukdomar kan man se genom att ögonlysa sin hund. Mentalbeskrivning kan göras via BPH (Beteende och Personlighetsbeskrivning Hund)

Enligt Svensk Djurskyddslag är det FÖRBJUDET att avla på hundar med ärftliga sjukdomar. Det är även förbjudet att avla på hundar med överdriven rädsla eller aggresivitet.

Läs Djurskyddslagen här i sin helhet: http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/olikaslagsdjur/hundarochkatter/avel.4.207049b811dd8a513dc8000462.html

Många hundägare tror att Jordbruksverkets register är ett hundregister. Det är ett hundÄGARregister som registrerar ägaren till en viss hund. Blandis Rix Individregister registrerar hunden med namn, födelsedatum, färger, lynne, gjorda undersökningar och även resultat på tävlingar.

Det innebär INTE att vi är för ohämmad blandrasavel. Det innebär att vi vill att alla hundägare och framförallt alla blandrasägare organiserar sig. Tillsammans har vi mycket större möjligheter att påverka genom att vara organiserade. Vi har även en möjlighet att genom individregistret kunna föra statistik, vara med i olika forskningsprojekt osv.

Blandrasägare får ofta höra både den ena och den andra myten om blandrashundar. Och att i dessa diskussioner då kunna peka på forskningsrapporter skulle dels ge en rättvis bild, men även en möjlighet att få en acceptans.

I Sverige finns ca 785 000 blandraser enligt SCB´s undersökningar. I Blandis Rix Hundregister finns drygt 5650 hundar registrerade. Det innebär att det är en väldigt liten del registrerade hundar. Vi vill därför uppmana att fler registrerar sina hundar hos oss. Vi ser det som en trygg investering i din hunds framtid.

Att tro att blandrasen kommer att försvinna är ingen realistisk tanke. Blandrasen har funnits i många många år. Blandrasen är anfader till många av de rasrena hundar som finns idag. En av de yngre raserna som är godkänd som ras är Eurasier= Samojed/Chow Chow/Keeshound. Inom draghundsvärlden har man många gånger blandat raser för att få fram snabbare och mer uthålliga hundar. Inom jakt är det också vanligt. Där är det accepterat även fast dessa hundar inte kan registreras eller ställas ut inom Kennelklubbens organisation. Dessa hundar räknas som mer nyttohundar och dessa är prestationsavlade.

Vill du vara en del i framtiden och att vi kan få fram forskning på blandrashundar? Se då till att registrera din hund redan idag.

Blandis Rix är remissinstans i hundfrågor hos Jordbruksverket och Jordbruksdepartementet.

Gå in på vår hemsida www.blandis.se och läs mer eller direkt till hundregistret http://www.blandis.se