Skip to main content

Planeringsnyheter

Planeringsnyheter

http://www.blandis.se/club-blandis/club-blandis/ Anmäl dig gärna här. Mer information kommer före 1 maj på hemsidan blandis.se. Frågor kan ni skicka som PM eller email till info@blandis.se

Vi testar lite nya grepp för en fortsättning och företagsform för BLANDIS är det som gäller tills vidare. Företaget BLANDIS är registrerat hos Bolagsverket, vilket medför bokföringsskyldig och vi är godkända för F-skatt samt har revisor. Företaget BLANDIS kommer alltid att redovisas som ”vi”.

Denna grupp är till för de som betalat en avgift till BLANDIS och erhållit ett klubbkort och tanken är att det ska fungera som en s.k. medlemsregister och där man kan lägga förslag och idéer och hjälpa varandra med diverse problem och att en god ton och netikett är det som gäller club medlemmar emellan. Man blir bara medlem genom att betala sin avgift och BLANDIS lägger in och godkänner medlemmar när avgiften bokförts på vårt konto. Krav är en fungerade email adress och ifylld medlemsanmälan.

Seriositeten i club BLANDIS kommer att stå högt. Påhopp, gliringar, hot och andra negativa uttryck i gruppen kan i värsta fall resultera i en uteslutning ur klubben/gruppen. BLANDIS-

Avgiften för 2019 är 150 kr

75 kr går oavkortat till BLANDIS, för utgifter för domäner, telefon samt förhoppningsvis bygga lite kapital för investeringar. Vår erfarenhet är att vid utställning behövs kapital för vi ska slippa t.ex. ta avgift för rosetter man vunnit.

75 kr av avgiften fördelas på Djurskyddet (25 kr) och Djurambulansen (25 kr) samt valfritt alternativ efter förslag i club BLANDIS (25 kr)

Fördelningen av 50-kronan sker kontinuerligt/månadsvis och vid bokföringsårets slut kommer här att läggas en ekonomisk rapport.

Klubbkort i Club Blandis ger rabatter på avgifter för utställning, aktiviteter, hundregistrering m.m.

Vatten, Vatten – Bara Vanligt Vatten!

Av Ginger Sundin Hallgren

Av och till hör eller läser jag att människor får rådet från ”de som kan” att de inte ska ge sin hund vatten efter till exempel 19.00 eller 20.00, för att man ska slippa gå ut med hunden sent på kvällen eller tidigt på morgonen eller för att den inte ska kissa inne på natten. Andra ”hundkunniga” skriver eller säger även att man inte ska låta vattnet stå framme när man inte är hemma.

Tänk vad den hunden får utstå om ägaren inte är hemma på kanske 9-10 timmar och dessutom glömmer att ställa ner vatten vid hemkomsten på grund av stress och allt som denne ska hinna med, som matlagning och annat.

Farligt
Tyvärr är det ofta människor som synes kunniga och kanske har varit med en längre tid inom ”hunderiet” som sprider sådant här. De hundägare som inte lyssnar kritiskt kan av okunnighet få detta till att, till och med låta logiskt.

Det finns även de som av bekvämlighet bara ser på tv ”hur man ska göra” eller söker information på nätet – och det varslar illa.

Brist
En däggdjurskropp är som en väloljad maskin och vatten är livsnödvändigt så att alla organen fungerar tillfredsställande. Utan denna smörjning fungerar maskinen mycket sämre än om den fick sin ”olja” genom vattnet. Det är precis samma sak för våra hundar, vilket alla borde förstå.

Det är bara att gå till sig själv – det räcker att man vet om att inget vatten går att få fram ur ledningarna där hemma, så blir man törstig och känner sig på gränsen till desperat. För en tid sedan hade vi en vattenläcka på gatan utanför och fick klara oss utan vatten i några timmar. Det räckte för att känna oss stressade.

Feltänkande
Vi kan inte ta ifrån det allra nödvändigaste för våra djur bara för att det ska gagna oss och vara bekvämt.

I livsstilsprogram på tv ger man ofta råd om när och hur man ska äta och dricka för att må bra och hålla vikten. Detta gäller människor och ska inte appliceras på hundar och andra djur. Hundar är beroende av tillgång till färskt vatten dygnet runt. De sköter sin vattenbalans själva för att alla inre organ ska fungera optimalt. Dessutom ingår vatten i temperaturregleringen, på så sätt att hunden svalkar sig genom att dricka.

Hjälpredor
Det har blivit så kallt klimat mot hundarna idag och många ser dem bara som ”verktyg”. De ska ställa upp för oss genom att vakta, trösta, valla, skydda, vårda, bära, larma och assistera på andra sätt. Men man tycks glömma bort att hunden behöver vatten precis lika mycket som vi. Många hundar får gå utan vatten alldeles för länge utan att få chans till ”vätskekontroller”.

Det är så viktigt med fri tillgång till färskt vatten att det är reglerat i djurskyddslagen.

Onödigt lidande
Det enda hundar kan göra när de behöver vatten är att uppvisa ett stressbeteende, hässja och bli dåsiga. När en hund blir stressad så börjar hjärtat slå hårdare på grund av stresshormoner som frigörs.

Temperaturen höjs av de starkt pumpande hjärtslagen och den börjar hässja för att göra sig av med överskottsvärme. I och med det påfrestas hjärtat ännu mer.

Mycket fukt försvinner vid hässjningen genom utandningsluften och den riskerar att bli uttorkad snabbare än vad man kan tro.

Valpar och unga hundar är speciellt känsliga för uttorkning.

Livsnödvändighet
En hund ska alltid ha vatten framme. Det ska bytas varje dag och allra bäst är det om det byts två gånger om dagen. Vatten blir lätt ofräscht och bakterier bildas. Det blir en slemmig hinna i skålen och vattnets kvalitet försämras. Är temperaturen dessutom hög, som på sommaren eller om vattnet står i direkt solljus, går det fortare för det att bli osmakligt och ohälsosamt.

Man får aldrig vara bekväm och låta bli att diska ur skålen dagligen. Vi vill inte heller dricka ur ett simmigt och dimmigt glas…

Noggrannhet
Om man varje gång hittar vattenskålen alldeles tom när man ska byta, så måste man byta till en större skål, för då har hunden gått utan chansen till att släcka sin törst.

En annan sak som man måste ha i åtanke om vattnet tar slut fort, är att hunden kanske har fått en sjukdom som gör den extra törstig. Det kan vara diabetes, njursjukdom, livmoderinflammation eller något annat som ökar behovet av vatten.

Jag har upplevt att en del människor tråkigt nog glömmer bort att ta med vatten, till exempel vid utställningar, bilresor och vid andra ärenden. En vän kom på en lösning som fungerade för henne och satte upp en lapp ovanför handtaget till ytterdörren för att påminna sig själv och den sitter kvar året om.

SVA Statens Veterinärmedicinska Anstalt hjälper polisen i Djurskyddsärenden

honskadjurplagarnafallda”Målsäganden kan inte prata” Antalet djurskyddärenden har ökat dramatiskt dom senaste åren men bristen på bevis gör att få fall leder till åtal och fällande dom. Nu satsar SVA (Statens veterinärmedicinska anstalt) på området rättsmedicin för att stötta polis och åklagare.

Ett initiativ som vi gläder oss mycket åt.

Reporter Eva Unosson

Läs och lyssna på hela inlägget >>>

Så fruktansvärt tragiskt …!!!!

http://op.se/lanet/ostersund/1.4953670-frias-fran-misstankar-om-djurplageri

Nu har norskan friats från misstanken om att ha plågat Rocky, och bevisen räckte inte till. Tänk bara på att åklagarens ställningstaganden att bevisbördan inte kunde leda till en dom, så är inte detsamma som att detta inte har hänt, som vi har beskrivit det hela. Underlaget för åklagaren är LST undermåliga arbete med sina kontroller, som uppvisar mycket i övrigt att önska. Det är därför vi anmält LST till JO.