Skip to main content

ÅRETS MASTER 2015

Nu är ÅRETS MASTER räknade och följande hundar har fått utnämningar för 2015.

Årets MASTER är något som alla som har sina hundar registrerade i Blandis Rix Hundregister kan vara med i. Alla aktiviteter som är hundrelaterade under föregående år får man tillgodoräkna sig. Både vad hunden gör och ägaren gör.
Även om man inte blir placerade i Årets Master så får man poäng och olika former av diplom. Det är beroende av hur många poäng man samlat på sig år från år.
Man får Gesällbrev 1-2-3, Masterbrev 1-2-3 Swedish Master 1-2-3. Allt går att läsa på vår hemsida

MASTERTIKAR:

1:a VILDA BB297:4159/2008 2605 poäng Ägare: Stingy Frohm
2:a BISCAYA BR320:5236/2013 765 poäng Ägare: Sari Rantila
3:a LA-SIA BB297T5:5131/2012 340 poäng Ägare: Angelica Fredh och Anette Ohlsson

MASTERHANAR:

1:a ZAFER BB297B7:5106/2012 4220 poäng Ägare: Stingy Frohm
2:a HELLAS BB297X5:4902/2011 2005 poäng Ägare: Stingy Frohm
3:a MARLON BB297S3:5610/2015 500 poäng Ägare: Niklas Finnström

DIAMANTMASTER

MIDAS BB297:3979/2008 1150 poäng Ägare: Maarit Huotari
Priserna kommer att delas ut på Blandis Rix utställning i Enköping den 21 maj.
masterpokaler

Individregistrera din hund

Blandis Rix är organisationen för alla hundar och hundägare i landet. Vi är den enda organisationen som individregistrerar alla hundar oavsett bakgrund. Registret är ett av tre godkänt av Jordbruksverket. De andra två är avelsregister och handhålls av Svenska Kennelklubben och Svenska Hundklubben.

Många missuppfattar och tror att vi för ett avelsregister men det är något som inte stämmer. Vi registrerar INDIVIDER. Alltså hundar en och en som individ. Vi registrerar även valpkullar bara för att få dessa in i registret. Men även där är det individerna vi registrerar. Tiken måste alltid vara registrerad och vi ser helst att både tik och hane är undersökta på rasrelaterade undersökningar. Vi ser gärna att alla hundar där det finns rasproblem undersöker sina hundar. Framförallt om hunden används i någon form av arbete eller tävlingsverksamhet är det näst intill ett måste. För att inte utsätta hunden för uppgifter som den kanske inte alls ska hålla på med pga exempelvis pålagringar på armbågar eller dåliga höftleder. På små hundar är det vanligt med Patellaluxration. Ögonsjukdomar kan man se genom att ögonlysa sin hund. Mentalbeskrivning kan göras via BPH (Beteende och Personlighetsbeskrivning Hund)

Enligt Svensk Djurskyddslag är det FÖRBJUDET att avla på hundar med ärftliga sjukdomar. Det är även förbjudet att avla på hundar med överdriven rädsla eller aggresivitet.

Läs Djurskyddslagen här i sin helhet: http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/olikaslagsdjur/hundarochkatter/avel.4.207049b811dd8a513dc8000462.html

Många hundägare tror att Jordbruksverkets register är ett hundregister. Det är ett hundÄGARregister som registrerar ägaren till en viss hund. Blandis Rix Individregister registrerar hunden med namn, födelsedatum, färger, lynne, gjorda undersökningar och även resultat på tävlingar.

Det innebär INTE att vi är för ohämmad blandrasavel. Det innebär att vi vill att alla hundägare och framförallt alla blandrasägare organiserar sig. Tillsammans har vi mycket större möjligheter att påverka genom att vara organiserade. Vi har även en möjlighet att genom individregistret kunna föra statistik, vara med i olika forskningsprojekt osv.

Blandrasägare får ofta höra både den ena och den andra myten om blandrashundar. Och att i dessa diskussioner då kunna peka på forskningsrapporter skulle dels ge en rättvis bild, men även en möjlighet att få en acceptans.

I Sverige finns ca 785 000 blandraser enligt SCB´s undersökningar. I Blandis Rix Hundregister finns drygt 5650 hundar registrerade. Det innebär att det är en väldigt liten del registrerade hundar. Vi vill därför uppmana att fler registrerar sina hundar hos oss. Vi ser det som en trygg investering i din hunds framtid.

Att tro att blandrasen kommer att försvinna är ingen realistisk tanke. Blandrasen har funnits i många många år. Blandrasen är anfader till många av de rasrena hundar som finns idag. En av de yngre raserna som är godkänd som ras är Eurasier= Samojed/Chow Chow/Keeshound. Inom draghundsvärlden har man många gånger blandat raser för att få fram snabbare och mer uthålliga hundar. Inom jakt är det också vanligt. Där är det accepterat även fast dessa hundar inte kan registreras eller ställas ut inom Kennelklubbens organisation. Dessa hundar räknas som mer nyttohundar och dessa är prestationsavlade.

Vill du vara en del i framtiden och att vi kan få fram forskning på blandrashundar? Se då till att registrera din hund redan idag.

Blandis Rix är remissinstans i hundfrågor hos Jordbruksverket och Jordbruksdepartementet.

Gå in på vår hemsida www.blandis.se och läs mer eller direkt till hundregistret http://www.blandis.se

Hundförsäkringar på blandras/oregistrerade hundar.

I mars månad kom det ut en rapport från Försäkringsbolaget AGRIA att blandraser var underrepresenterade i att vara försäkrade. Svenska Kennelklubbens talesperson Hans Rosenberg blev då intervjuad i frågan. Hans svar kom ut på Sveriges största hundblogg Dog News. Blandis Rix ansåg det lite märkligt att inte bli tillfrågad i denna fråga. Då vi och inte SKK borde vara den organisation som har bäst kunskap om blandraser.

Dessutom uttalade sig Hans Rosenberg på ett, vad vi tyckte, nervärderande sätt gentemot landets alla blandrashundägare. Vilket gjorde att Blandis Rix Ordförande skrev ett inlägg.

Därefter fortsatte debatten under flera inlägg i bloggen.

Allt går att läsa här under.

All text är hämtad från Dog News www.dognews.se

Blandrashundar lever farligare än renrasiga

Posted on 17 mars, 2016 by dognewss

En ny undersökning från försäkringsbolaget Agria visar att så många som 65 procent av alla ägare till blandrashundar väljer att inte att gå på valpkurs. Och blandraserna drabbas också betydligt oftare av olyckor än sina renrasiga hundar.

Man tar inte till sig att gå på kurs på samma sätt, att utbilda sig, så det blir kanske en lite friare uppfostran. Hunden får springa lös, springer över vägen och blir skadad, tror Hans Rosenberg, presstalesman på Svenska Kennelklubben, skriver Corren.se

Alla ägare till blandrashundar MÅSTE läsa detta om SKKs 12 gyllene regler för hundägare, skulle spara mycket pengar och lidande för både hund och ägare.

Vi tror att en del ägare helt enkelt många gånger låter sina hundar springa utan koppel, dels för att de ”kan” dels för att ägaren inte är tillräckligt erfaren utan ”tror” sig kunna.

Svar på Blandraser lever farligare än rashundar

Posted on 17 mars, 2016 by dognewss