Rykten om domslut ….

Det har kommit till vår kännedom att rykten florerar rörande ett domslut där dopning på utställning misstänks ha förekommit. Information rörande ev. protestförfarande, omnämns i…

Läs vidare...

Styrelse, domare m.fl. ställa på egen arrangerad utställning?

Blandis har hållit utställningar i snart 20 år. Och under årens lopp har det växt fram ett bra system som fungerar för alla. Under en…

Läs vidare...

Hundutställningen 19 maj

Nu ramlar det in anmälningar, men vi känner att det behövs fler. Vi har tre domare och fantastiska sidoaktiviteter, så kom med du också. Mer…

Läs vidare...

Bedömning för avel?

Det finns ingenting i våra utställningar, som är avelsvärderande. Få bra bedömningoch vinna rosetter, gör de som är i bra exteriör form på utställningsdagen. Vi…

Läs vidare...

Rasstandard?

Vi har en röd tråd i våra utställningar, som vi kallar ”fyra F” = FRIMODIGHET – FRISKHET – FÖLJSAMHET – FORM VI BEDÖMER INTE EFTER…

Läs vidare...