Rykten om domslut ….

Det har kommit till vår kännedom att rykten florerar rörande ett domslut där dopning på utställning misstänks ha förekommit. Information rörande ev. protestförfarande, omnämns i utsänt pm till alla deltagare samt omnämns även i dagens program. Så länge en officiell protest EJ inkommer kan domargruppen EJ behandla ärendet och vi…

Läs vidare...

Styrelse, domare m.fl. ställa på egen arrangerad utställning?

Blandis har hållit utställningar i snart 20 år. Och under årens lopp har det växt fram ett bra system som fungerar för alla. Under en period var det så att ingen ville jobba utan alla ville ställa ut .Och då fanns det inga funktionärer, domare eller domarsekreterare. Vilket resulterade i…

Läs vidare...

Hundutställningen 19 maj

Nu ramlar det in anmälningar, men vi känner att det behövs fler. Vi har tre domare och fantastiska sidoaktiviteter, så kom med du också. Mer info på hemsidan: www.blandis.se där det också finns länk till ANMÄLAN

Läs vidare...

Bedömning för avel?

Det finns ingenting i våra utställningar, som är avelsvärderande. Få bra bedömningoch vinna rosetter, gör de som är i bra exteriör form på utställningsdagen. Vi ser INTE och vet INGENTING om hundens medicinska status och det bedöms inte. Tänker ni köpa en valp efter en hund som ”gått bra på…

Läs vidare...

Rasstandard?

Vi har en röd tråd i våra utställningar, som vi kallar ”fyra F” = FRIMODIGHET – FRISKHET – FÖLJSAMHET – FORM VI BEDÖMER INTE EFTER NÅGON SOM HELST RASSTANDARD, DOMARNA HAR INTE RÄTT ATT VETA INNAN DE DÖMER, VILKA/VILKEN RAS SOM INGÅR I HUNDEN….. DETTA INNEBÄR ATT ENRASHUNDAR INTE PÅ…

Läs vidare...