Varför har ni deltagartag?

När det är inomhus och framförallt på Djurmässor, så är det av utrymmesskäl, vi inte kan ta emot hur många utställare som helst. Tiden blir trots detta ofta lång och det är trångt om utrymmet. Vidare är det också så att våra domare enbart får döma 45 hundar på en…

Läs vidare...

Kan ni inte få flera domare?

Vi har väldigt få domare idag, högst 10 stycken, som vi använder av och för att få rotation, så inte samma domare dömer hela tiden, så får nog ytterligare utvidgning av utställningarna vänta. Vi har flera på gång, som önskar gå utbildningen, och så snart det finns, så kommer vi…

Läs vidare...

Borde inte renrasiga vara i en egen grupp?

Ingen hund bedöms efter rasstandard, så därför finns det ingen anledning att ha dem i en egen grupp. Sedan är det också en kostnadsfråga för oss arrangörer. Domaren skall inte ta hänsyn till ras/raser och skall därför inte veta vilka raser som ingår i hunden. Detta informeras om, så att…

Läs vidare...

Renrashundar får vara med – Varför?

Klubben är till för de som inte är Välkomna på annat håll, och så har det varit sedan vi startade vår första utställning 1994. Så det är orsaken till att de får vara med samt Blandisutställning är ingen avelsvärdering. Felfärgade, monochida, kryptochida, kastrerade m.fl. Vi godkänner dessutom enrashundar, registrerade i…

Läs vidare...

Svårare att vara blandisdomare än renrasdomare?

Det är svårt, men svårare än att vara domare på renrassidan går väl kanske inte att säga. De flesta på renrassidan är utbildade på några raser och kan deras standard, men får ibland döma alla raser, speciellt på s.k. inofficiella utställningar och det måste vara svårt. Beträffande blandraser, så finns…

Läs vidare...