Blandis yttrande … Utredningen Ny djurskyddslag (SOU 2011:75), Ert dnr L2011/3138

Till Regeringskansliet Landsbygdsdepartmentet 10333 STOCKHOLM YTTRANDE 2012-06-04 Utredningen Ny djurskyddslag (SOU 2011:75), Ert dnr L2011/3138 BLANDIS har getts möjlighet att yttra sig över denna utredning. SAMMANFATTNING BLANDIS anser att det är en genomgående mycket bra förslag, men har lite åsikter om olika punkter, som ger utrymme för tolkningar samt att…

Läs vidare...

Remissunderlaget har kommit !!!

http://regeringen.se/sb/d/14129/a/181371 Då har vi fått underlaget för remissen och den ska vara inne den 8 juni, så vill ni ha åsikter om detta förslag till den nya Djurskyddslagen, så läs igenom underlaget på ovanstående länk och skicka gärna in till info@blandis.se så sammanställer vi senare. Vi önskar era medlemsnummer i…

Läs vidare...

REMISSSVAR – Dnr 95-7907/08

REMISSSVAR Betr. Statens Jordbruksverks föreskrifter SJVFS (2008:xx) om märkning och registrering av hundar Blandis har beretts möjlighet att inkomma med ett Remissyttrande och får härmed anföra följande: §§1, 4 och 5 har vi inga invändningar §§2,3 anser vi däremot skall kompletteras med följande: Lagligt krav på Ägarregistrering och…

Läs vidare...