Blandis yttrande … Utredningen Ny djurskyddslag (SOU 2011:75), Ert dnr L2011/3138

Till Regeringskansliet Landsbygdsdepartmentet 10333 STOCKHOLM YTTRANDE 2012-06-04 Utredningen Ny djurskyddslag (SOU 2011:75), Ert dnr L2011/3138 BLANDIS har getts möjlighet att yttra sig över denna utredning….

Läs vidare...

Remissunderlaget har kommit !!!

http://regeringen.se/sb/d/14129/a/181371 Då har vi fått underlaget för remissen och den ska vara inne den 8 juni, så vill ni ha åsikter om detta förslag till…

Läs vidare...

REMISSSVAR – Dnr 95-7907/08

REMISSSVAR Betr. Statens Jordbruksverks föreskrifter SJVFS (2008:xx) om märkning och registrering av hundar Blandis har beretts möjlighet att inkomma med ett Remissyttrande och får…

Läs vidare...