Blandis mening … Din melding New Dyrevern (SOU 2011:75), Din No. L2011 / 3138

Till Regeringskansliet Landsbygdsdepartmentet 10333 STOCKHOLM YTTRANDE 2012-06-04 Din melding New Dyrevern (SOU 2011:75), Ert dnr L2011/3138 BLANDIS har getts möjlighet att yttra sig över denna utredning. SAMMANFATTNING BLANDIS anser att det är en genomgående mycket bra förslag, men har noen synspunkter på ulike punkter, som ger utrymme för tolkningar samt att

Läs vidare...

Henvisning dokumentasjon har vært !!!

http://regeringen.se/sb/d/14129/a/181371 Då har vi fått underlaget för remissen och den ska vara inne den 8 juni, så har du meninger om dette forslaget for den nye dyrevernloven, så läs igenom underlaget på ovanstående länk och skicka gärna in till info@blandis.se så sammanställer vi senare. Vi önskar era medlemsnummer i

Läs vidare...

REMISSSVAR – Ref 95-7907/08

REMISSSVAR Betr. State Board of Agriculture forskrifter SJVFS (2008:xx) om märkning och registrering av hundar Blandis har beretts möjlighet att inkomma med ett Remissyttrande och får härmed anföra följande: §§1, 4 og 5 har vi inga invändningar §§2,3 anser vi däremot skall kompletteras med följande: Lagligt krav på Ägarregistrering och

Läs vidare...