Hälsokontroller

Varje vecka för att förebygga… KONTROLL AV MUN Slemhinnorna skall vara rosa, är tandköttet rött, så bör man kontakta veterinär, då är det en inflammation…

Läs vidare...

Alger

Djur som dricker vatten ur sjöar och vattendrag med höga halter av algtoxiner från blågröna alger (cyanobakterier) riskerar att bli sjuka. Den vattenmängd som krävs…

Läs vidare...

Blödning

Stoppa blödning med hjälp av tryckförband (anlägg tryck mot såret. KONTAKTA VETERINÄR!!

Läs vidare...

Brännskada

Täck brännskadan med TORR, STERIL KOMPRESS – INGA SALVOR, OLJOR ELLER LIKNANDE!!! Behandla chock vid behov KONTAKTA VETERINÄR!!!

Läs vidare...

Bår för skadad hund

Lägg en filt, eller vad man har tillgängligt, under hunden. Hjälps åt att bära i ändarna, tänk på att hunden ska hållas så stilla som…

Läs vidare...