Stadgar för Blandis Hunddata

BLANDIS FÖRENINGSSTADGAR §1 FÖRENING OCH HEMORT Föreningen BLANDIS är en ideell förening och har rikstäckande verksamhet, med säte i Enköping §2 MÅL OCH SYFTE Föreningens…

Läs vidare...

1993-06-23 Blandis Interimsstadgar

§1 Föreningsnamnet skall vara ”BLANDIS” – Blandrasföreningen och medlemsavgiften skall i inledningsskedet vara 30:-/enskild medlem och 60:-/familj oavsett antalet familjemedlemmar. Medlemsbevis skall utfärdas. §2 Register…

Läs vidare...