Stadgar för Blandis Hunddata

BLANDIS FÖRENINGSSTADGAR §1 FÖRENING OCH HEMORT Föreningen BLANDIS är en ideell förening och har rikstäckande verksamhet, med säte i Enköping §2 MÅL OCH SYFTE Föreningens verksamhet bestå främst av hundregistrering och aktiviteter för hund. Föreningens syfte är att verka för en bättre hundvärld, där hunden står i fokus oavsett hundras…

Läs vidare...

1993-06-23 Blandis Interimsstadgar

§1 Föreningsnamnet skall vara ”BLANDIS” – Blandrasföreningen och medlemsavgiften skall i inledningsskedet vara 30:-/enskild medlem och 60:-/familj oavsett antalet familjemedlemmar. Medlemsbevis skall utfärdas. §2 Register skall föras på alla hundar i enlighet med: % på högsta inblandnings t.ex. 50%Labrador samt 25%/25% osv. Egenskaper ex. snääll mot människor, men ej andra…

Läs vidare...