Valpar bör vaccineras mot parvo (hundpest), valpsjuka och smittsam leversjukdom vid 8 veckors ålder och sedan igen vid 13 veckor. Oftast ger en spruta mot kennelhosta samtidigt. Vaccinerna är blandade i samma spruta. Kennelhosta är sällan livshotande men kan ändå vara en besvärlig sjukdom. Om man planerar ett ta med hunden på valpkurs, utställning eller tävlingar där många djur samlas bör kennelhosta ingå i vaccinationen.

Den tredje sprutan ges vid ett års ålder. Vuxna hundar vaccineras mot parvo, valpsjuka och smittsam leversjukdom vart tredje år. För ett fullgott skydd mot kennelhosta bör man vaccinera årligen med ett vaccin som enbart innehåller den komponenten.

Skall man resa utomlands är det obligatoriskt med rabiesvaccination. Fullgott skydd fås redan efter första vaccinationen. Hunden måste vara minst 12 veckor gammal och resan får inte påbörjas förrän efter 21 dagar. Ny vaccination skall ske vart tredje år. Vid utlandsresor rekommenderas också vaccin mot leptospiros. Då ges två sprutor med en månads mellanrum, sedan årliga omvaccinationer.

Detta är vad Oskarshamns Veterinärstation har i sitt vaccinationsprogram för hund.

Priset ligger på 300-450 kr