kjærtegnet 1993 Nei. 1

Nummer 1 1993 (ennå ikke skannet)

1 - 1994 ennå ikke skannet

Nummer 1 – 1994 (ennå ikke skannet)