Vi publicerar inga Årsmötesprotokoll här på hemsidan, utan de som är/var medlemmar under åren som gått har möjlighet att skriva till oss eller skicka email till info@blandis.se för att få tillgång till dessa.

Skriv vilket år ni var medlem så skickar vi Protokollet för det året.

STYRELSEN
BLANDIS ORGANISATION