Viktigt för alla hundägare. Detta är en lag som alla ska veta/upplysas om när de köper hund. Nu kanske viktigare än tidigare. Märk väl SKK:s hundregister räcker inte att registrera i, för det är ett frivilligt register, hos JSV är det lagen som styr detta.

Länk att läsa mer:
Jordbruksverkets information