Mycket bra artikel i Sydsvenska om förbudet i Danmark mot 13 hundraser 2010. Det har inte gett det resultat de trodde.

http://www.sydsvenskan.se/Pages/ArticlePage.aspx?id=643737&epslanguage=sv