Uppdateringarna är under behandling över alla Blandis sidor.

Hundregistret har nu passerat 5600 registrerade hundar och
HUNDREGISTER är under omarbetning.

Blandis Rix Verksamhetsberättelse för 2014 ligger ute på www.blandisrix.se

Välkommen till oss även i fortsättning.

Några ny under 2015 som sänt med fotografier. På nya hemsidan HUNDDATA så kan ni läsa om dem.