http://op.se/lanet/ostersund/1.4953670-frias-fran-misstankar-om-djurplageri

Nu har norskan friats från misstanken om att ha plågat Rocky, och bevisen räckte inte till. Tänk bara på att åklagarens ställningstaganden att bevisbördan inte kunde leda till en dom, så är inte detsamma som att detta inte har hänt, som vi har beskrivit det hela. Underlaget för åklagaren är LST undermåliga arbete med sina kontroller, som uppvisar mycket i övrigt att önska. Det är därför vi anmält LST till JO.