Det är väl ingen valpköpare idag, som inte vet att valpar (även enrashundar) är lika med ”blandras”, om de inte är registrerade i Svenska Kennelklubben. När man börjar tänka på att köpa en hundvalp så bör man som en seriös blivande hundägare tänka igenom väldigt noga vad man vill med sin blivande familjemedlem. Det är hundägarens skyldighet att ta reda på vad lagen säger, och även vad den lokala Ordningsstadgan har för regler om hundar.

Hundägaren måste enligt lag (2001-01-01) registrera sig som ägare till hunden i Jordbruksverkets Hundregister (missvisande då det är ägaren som registreras)

Jordbruksverket och lagen
I enlighet med lagen GDPR (General Data Protection Regulation), så skyddas de personuppgifter, som läggs in i registret men samtidigt så är det en myndighet, som enligt ”offentlighetsprincipen” har skyldighet att lämna ut uppgifter till de som har s.k. Utgivningsbevis så lämnar de ut våra uppgifter, om de inte är skyddade av sekretess. Denna princip använder sig till exempel RATSIT av där alla våra uppgifter finns publicerade. Tycker då att man kan våga vägra följa lagen och låta bli att hundägarregistrera sin hund hos Jordbruksverket, så länge våra uppgifter kan dyka upp i andra media på Internet. Visserligen är det många hundägare, som inte ens vet om att de har en laglig skyldighet att chipmärka och registrera sin hund i Jordbruksverkets register innan hunden är fyra (4) månader gammal och inom fyra (4) veckor för vuxen hund. Detta är då uppgifter som inte är skyddade enligt Offentlighetsprincipen.

Vidare så ska man också betala för att få sina uppgifter ”löpa” på Internet, enligt Jordbruksverkets hemsida så är kostnaderna idag;
– 40 kr om du registrerar över Internet
– 80 kr om du begär faktura
– 160 kr om du skriver ut en blankett, fyller i och skickar in till Jordbruksverket
Avgifterna är en engångsavgift och anmäla Ägarbyte/förändringar är gratis.

ÄGARBYTE
Det finns ingen kontroll på vem som äger en hund och chipnumret hör till eventuella godkända chip. Har du ett personnummer och ditt eget personnummer räcker det att registrera ett Ägarbyte, även om det inte är du som äger hunden. Visserligen så faller det under lagen om Urkundsförfalskning, men det finns många i dagens laglösa samhälle, som inte bryr sig såna petitesser.

SÖKA EFTER HUND
Ursprungligen var detta en tjänst vikt för tjänstemän inom polisen, länsstyrelserna och tullen, som kunde behövs uppgifter ur Hundregistret. Det finns många inom dessa myndigheter som inte har en aning om vad koden är för att logga in i registret, och kan då inte hitta igen upphittade hundar, som är anmälda saknade t.ex.

Nu för tiden kan vem som helst söka privat om man har ett chipnummer att söka på och har hundägaren godkänt att ägaruppgifterna visas, så kommer allt upp om hunden.

CHIPIDENTITET
I Sverige används en standard på chips som heter ISO. För att såväl avläsare som registrering ska fungera problemfritt så gäller endast chip som följer ISO-standard 11784 eller 11785. Ett chip som följer ISO-standard innehåller alltid 15 siffror. De första siffrorna i numret står för landskod och/eller tillverkarnummer.

Text i samma ärende
Jordbruksverkets Hundregister
SKK;s DjurId – Hundägarregister
Blandis Individregister

Vivian L Loftén
BLANDIS
www.blandis.se
info@blandis.se
07620063304

Källor; Jordbruksverket.se, SKK.se, Blandis.se