Blandis Rix Organisation upphör i sin nuvarande form fr.o.m. 2018-12-31 enligt styrelsens beslut daterat den 2018-08-09
Styrelsen var enig i beslutet och beslutande var Lars Berg – ordförande, Vivian L Loftén -kassör, Kim Aronsson – ledamot, Susann Loftén – ledamot, Cecilia Lekström Berg – ledamot.
25 års verksamhet är ett bra facit för BLANDIS och dess grundare Vivian L Loftén. Verksamheten BLANDIS kommer inget vis att upphöra, ny verksamhetsplan för BLANDIS redovisas innan årsskiftet 2018-2019. Hemsidan ligger kvar i ett något förnyat utförande.
Lars Berg
ordförande