Det har kommit till vår kännedom att RATSIT publicerar ALLA uppgifter om dig och din person ända ner till de hundar du äger och deras chipnummer. Detta är INTEGRITETKRÄNKANDE i allra högsta grad. Vem som helst kan se var du bor, dina hundar m.m. Det enda som inte är med är de fyra sista siffrorna i ditt personnummer. När blev våra uppgifter OFFENTLIGA HANDLINGAR!!!!

Ratsit hemsida https://www.ratsit.se/

Vi har nu kontaktat DATAINSPEKTIONEN om detta Och på deras hemsida kan man läsa om DATASKYDDSREFORMEN och PERSONUPPGIFTSLAGEN – är det då bara ”skitsnack” (ursäkta ordvalet) eller vad står det för.

Dataskyddsreformen

Allt om dataskyddsförordningen (GDPR)

Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från och med den 25 maj 2018. Förordningen kommer att innebära en hel del förändringar för de som behandlar personuppgifter och stärkta rättigheter för den enskilde när det gäller personlig integritet. På de här sidorna får du veta mer om vad de nya reglerna innebär.
Tydligen nya regler från 25 maj, men skydd har funnits sedan 1998 i PUL.

PERSONUPPGIFTSLAGEN
Personuppgiftslagen (PuL) trädde i kraft 1998 och har till syfte att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks när personuppgifter behandlas. Begreppet ”behandlas” är brett, det omfattar insamling, registrering, lagring, bearbetning, spridning, utplåning, med mera. Personuppgiftslagen bygger på gemensamma regler som har beslutats inom EU, det så kallade dataskyddsdirektivet. Övriga EU-länder har alltså liknande skyddslagar vilket underlättar flödet av information inom unionen.
Förändringar och bättre skydd ska gälla från 25 maj 2018 även här.

https://www.datainspektionen.se/lagar-och-regler/personuppgiftslagen/

Läs gärna på Datainspektionens hemsida om hur vi ska skyddas och det skulle vara intressant att veta vilka kryphål, som finns i detta. Här sitter vi små föreningar, som villa ha personnummer för att skydda oss själva och funderar på vilket sätt ytterligare vi kan skydda folk enligt PUL när de nya träder i kraft, så går RATSIT ut och ”saluför” alla våra uppgifter på sin hemsida.

YGL (YttrandeGrundLagen) står över PUL.

Vivian Loftén
BLANDIS RIX
Grundare av BLANDIS 1993
www.blandis.se