BLANDIS ASSOCIATION CONSTITUTION

 • 1 COMPOUND og hjemstedet
 • BLANDIS Association er en nonprofit organisation, og har landsdækkende operationer, baseret i Fagerhult
 • 2 Mål og målsætninger
 • Foreningens aktiviteter består hovedsageligt af hund registrering og udstilling for hunde. Dens formål er at fremme en bedre hund verden, hvor hunden er i fokus, uanset race, og alle hunde og hundeejere samme værdi.
 • Registrering af enkelte hund – betales for registrering, et engangsbeløb pr hund. Rabat for hundeejere, der allerede ejer et registreret hund i foreningen.
 1. Raskoder og racetyper
 2. Tilmelding skal ske ved alle hundene, hvor hundeejere ønsker. Ethvert individ bør tildeles et unikt identifikationsnummer
 3. Dokumenterne udstedes, vi hver registrering med; Dannelse af bevis, VETERINÆRCERTIFIKAT, bevis for ejerskab, MASTERLISTA, Lamineret HUND EJERSKAB CARD, 2-ÅRSKOMPLETTERING (hvis hunden er under 2 år ved registrering)
 4. Procenter anvendte racer f.eks. 100% | 50%/50% etc..
 5. Hundens karakteristika og egenskaber skal dokumenteres, samt medicinske undersøgelser og resultater.
 6. Pointsystem opkaldt MASTER, skal anvendes til at betegne året henholdsvis Tik. Sæt hvert kalenderår. MASTER vil også blive brugt til at give titler til hunde; GESÄLL (G1-3), MESTRE (M1-3) og SVENSKE MASTER (SM1-3), der viser, at en hund er blevet godt passet løbet af sin levetid. Master punkter kan tælles fr.o.m. Hele registrering år.
 • Hvalpe skal registreres i den tilstødende serie og med et gebyr for hver hvalp, dette er en enkelt fordeling. Krav er at den forælder, skal registreres i andre Hund Record (gælder ikke for bestyrelsen i Landbrug Hund Record). Hvis en sådan registrering er, skal moderne indspillet mens kuldet.
 1. Dokumenter, der udstedes af kuld Registrering er; Dannelse af bevis, VETERINÆRCERTIFIKAT, registreringsbevis, MASTERLISTA, 2-ÅRSKOMPLETTERING
 2. VKA (Principal = kuld) tildelt et nummer, og der udstedes en Uppfödarkort.
 3. VKA skal sendes i en hvilken som helst ny ejer navn, personnr, løse BLANDIS derefter udstede lamineret HUND EJERSKAB CARD og bevis for ejerskab
 4. Hvalp Reklame kan gøres ved anbefalet kuld på hjemmesiden Blandis klassificeret, godt gået verbalt fra vores kontor
 5. Når gebyret for et kuld er betalt, det sender et købsaftale med e-mail til VKA, retten til at kopiere det nødvendige antal for hvalpen kuld købere.
 • Foreningen vil organisere hundeudstillinger, seminarer, foredrag.
 • Foreningen vil endnu præferencer uddanner udstilling dommer krydse udstillinger og udstede Certifikat for disse. Berettigelse beviser finder anvendelse i en periode på 10 år, men kan tilbagekaldes, hvis de gentagne klager over unøjagtigheder mod dommere modtaget skriftligt fra udstillerne. Gebyrer for denne uddannelse og ydeevne vil blive justeret til markedet. Dommer kan suspenderes i et bestemt tidsrum, og en prøveperiode for at begynde at dømme og genvinde deres kvalifikationer.
 • Gebyrer for de forskellige operationer besluttet af den nuværende bestyrelse og fakta gruppe
 • 3 regnskabsår
 • Året er 1 januar 31 december.
 • 4 STYRELSE
 • Forbindelsen administreres af en
 1. bestyrelse 1 formand og 2 medlemmer, hvilken 1 betegnet kasserer og 1 medlem og revisor
 2. Bestyrelsen skal varetage de registrerede hund ejernes interesser og fremme foreningens fremskridt
 3. Bestyrelsen er ansvarlig for foreningens aktiviteter og aktiver. Bestyrelsen udarbejder en beretning og det aflagte rapport. Revisor undersøger og giver decharge for hvert kalenderår
 4. Bestyrelsen træffer beslutning om gebyrer for hunden registrering og andre aktiviteter.
 5. Planerne Board, administrerer og distribuerer arbejdet i forbindelse
 6. Ændringer i bestyrelsen, af hundeejere anmodet med registreret hund i forbindelsen på et bræt modvirkes Foreningens formål. Ingen ændringer er foretaget til bestyrelsen, når udledningen distribueres af revisor og / eller en anmodning om afgiftsfritagelse
 7. Ændringer i vedtægterne, af hundeejere anmodet med registreret hund i forbindelse
 8. Begäran om förändringar skall ske skriftligen till föreningens styrelse och behandlas med ett remissförfarande till ALLA med en hund registrerad i BLANDIS under de tre (3) seneste kalenderår, og derefter tage retten til at indgive skriftlige indlæg.
 9. Dette er også henvisningen engagement fra stat og kommuner.
 10. Forbindelsen har en "styring værktøj" i form af et regelsæt, som ligger till grund för all verksamhet. Ändringar i REGELBOKEN kan framföras av hundägare med registrerad hund, af henvisningsproceduren som beskrevet i punkt 9 ovenfor, og alle har mulighed for at kommentere ændringerne og flertallet stemme for forandring eller ej forandring. 1 stemme pr hundeejere og 1 stemme pr medlem af Fact Group. Ændringer vil blive gennemført umiddelbart efter beslutningen flertallets.
 11. Foreningens medlemskab er at være en engangs-signering sin hund i BLANDIS.
 12. Forbindelsen udviser cirka fire arrangerer (4) gange om året, på faste steder og gentage hver.
 • 5 Øverste ledelsesorgan
 • Bestyrelsen er foreningens højeste besluttende organ. registrerede hundeejere, til foreningen indsende forslag til ændringer ved brev eller e-mail til foreningen. Beslutninger om ændringer, der skal foretages gennem henvisningen processen.
 • 6 FIRMATECKNING
 • Foreningen undertegnet formand og kasserer henholdsvis.
 • 7 STEMMERET OG ANTAL STEMMER
 • Hundeejere af hunde, der er registreret i foreningens register har ret til 1 stemme, stemme om indbringelsen spørgsmål og det besluttes ved simpelt flertal (flertallet). 1 stemme, gælder uanset antallet af registrerede hunde i forbindelsen. En uafgjort, ejer foreningens formand stemme afgørende
 • På bestyrelsesmøder tager kun direktører stemme.
 • 9 Løsning
 • Vid en nedläggning av förening ska innestående medel skänkas till Djurskyddande ändamål.