1. VILDA BB297:4159/2008
punkter: 2170

2. MIRCANDA BR41:4337/2009
punkter: 710

3. MAGDA BB297S2:4610/2010
punkter: 655

amderdrops

 

Nye Crystal kopper for Bitches
Våre tidligere år er ikke en del av omfanget av leverandør.