Vi publiserer ingen årsmøtet Minutter her på nettsiden, men de som er / var medlemmer i løpet av årene har vært i stand til å skrive til oss eller sende e-post til info@blandis.se å få tilgang til disse.

Skriv hvilket år du var medlem vi vil sende protokollen for det året.

BOARD
Bland ORGANISASJON