Nu dras vi in i det “ny”. BLANDIS står inför en omorganisation fr.o.m. 1 januar 2019, och vad som kommer att redovisas som enbart BLANDIS

Vårt HUNDREGISTER, som er “stommeni BLANDIS och är sedan 1993 intakt och kommer att föras vidare till “ny” Bland. 2018-12-31 var det 5907 st genomförda registreringar.

Föreningsklimatet för små föreningar har förändrats i Sverige och vi är också drabbade och de senaste 5-6 åren har vårt medlemsantal minskat till ett minimum och det var den övergripande orsaken till att vi inte har några medlemmar fr.o.m..2018-01-01. Vi kommer inte fr.o.m. 2019 ha några medlemskap i BLANDIS utan tillhörigheten till BLANDIS sker genom att registrera sin hund i vårt HUNDREGISTER, vilket är en engångskostnad och inte återkommande varje år som en medlemsavgift.

Detta ger också rabatt på våra utställningar, som vi 2019 kommer att genomföra i Fagerhult och då lägga det preliminärt i slutet av maj och andra lördagen i augusti. Vi kommer när tillfälle ges att erbjuda föreläsningar och hundträffar med likasinnade hundmänniskor och vill i sammanhanget påpeka att vi värnar om denfamiljärakänslan i våra sammankomster. Alla är VÄLKOMNA att dela dennafamilj”. Vi har förstått att vi fått kritik för detta och för att vi som aktivt arbetat är familj och vänner (som f.ö. är vänskaper skapade genom BLANDIS). Det finns också de som anser att vi borde kommit längre på 25 år, och att undertecknad är den som varit enstoppkloss”. Det får stå för dem och vi hoppas att genom att göra om så blir det rätt.

Vi kommer att se över MASTERPOÄNGEN och ny lista kommer 2019. MASTER har blivit något som det inte var tänkt att bli – Tävling – därför ska vi se över vad som ska poängsättas. Ursprungsidén om MASTER handlar om att på bästa sätt ta hand om sin hund och få poäng för det man gör tillsammans med sin hund. 2018 års poäng gäller såsom tidigare och skall skickas in senast den 28 februar 2019.

Tills vidare kommer BLANDIS drivas i företagsform (vilket vi gjort tidigare för att överleva), det innebär att vi har F-skatt på våra prissättningar för både hundregistreringar inkl valpkullsregistrering och andra aktiviteter, som vi kommer att anordna. Vi är godkända för F-skatt. Vid årets slut kommer vi att göra en utvärdering om fortsättningen och se om det blir i föreningsform igen eller om fortsättningen blir i företagsform.

Vi vill också passa på att tacka för hjälpen vi fått under 25 års tid att få BLANDIS att ”överleva” och speciellt tack till bl.a. Lasse B, Cecilia L B, Kicki A, Lisa N, Urban N, Ingrid A, Thomas A, Catarina J, Håkan M, Stingy F, Alexander P, Lotte A, Kim A, Kersti B, Angelica S, Bitte L, Felicia L, Susann L, Johan L, Anna H O, Bibi N, Therese S, Svenerik N, Maarit H, Cecilia H, Veronica S och det finns många fler som har hjälpt till under dessa 25 år och nu tar vi och skapar ”nya” år i BLANDIS.

Fagerhult 2019-01-03
Vivian Lindblom løfter(f.d. Nilson)
Grundare av BLANDIS-93/19