Riz beroligende Organisasjon stopper i sin nåværende form fr.o.m. 2018-12-31 styrets beslutning datert 2018-08-09
Styret var enstemmig i sin avgjørelse, og avgjørelsen var Lars Berg - Styreleder, Vivian Ni lover -kassör, Kim Aronsson - Medlems, Susann lover - Medlems, Cecilia Lekström Mountains - Medlems.
25 år i virksomheten er et godt resultat for BLANDIS og dens grunnlegger Vivian L Promises. Operasjoner BLANDIS er ingen måte å stoppe, ny forretningsplan for BLANDIS ved årsslutt 2018-2019. Nettstedet vil forbli i en litt fornyet versjon.
Lars Berg
formann