Vid starten 1993 07 01 fick vi uppmärksamhet i 7 Tidningar.
pressklipp

Arbetet930709

Skånska Da9bladet 30712

Kristianstadbladet 930722

Kristianstadbladet 930722-0

Kristianstadbladet 930805

Skånska Dagbladet 930929

Ystad Allehanda 931016-0

Ystad Allehanda 931016-1

LAND 931029

Svenska Dagbladet 931219