Avgifter för alla hundregistreringar fr.o.m- 2020-05-01
– (priserna är de som vi hade vid starten av hundregistret 1993)

  • Alla avgifter för registrering av hund och/eller valpkull –
    60 kr/hund resp valp inkl. moms
  • VALPKULLSREGISTRERING är avgiften 60 kr/valp.
  • ALLA DOKUMENT SKICKAS MED EPOST
    Dokument = Släktledsbevis, Ägarbevis, 2-årskomplettering samt Ägarkort
    Vid Valpkullsregistrering skickas också KÖPEAVTAL och VKA-kort

Gäller 2020-05-01 och tills vidare. Alla avgifter är inklusive moms.

Valpkullsregistrering
– avgiften för valpkull är 60 kr/valp

NYA DOKUMENT
– 0 kr skickas per email

OBS! Det är en engångskostnad för registrering.

Hundregistret ligger idag hos utsedd registerförare MIXANOR och under fliken. HUNDREGISTRET kan du beställa din registrering