Gebyrer for alle hunderegistreringer som starter kl- 2020-05-01
– (prisene er de vi hadde i starten av hunderegisteret 1993)

  • Alle avgifter for registrering av hund og / eller valpekull –
    60 kr/hund resp valp inkl. moms
  • Valpekullregistrering er gebyret 60 kr/valp.
  • ALLE DOKUMENTER SENDES AV E-post
    Dokument = Familiesertifikat, Proof of Ownership, 2-årlig tillegg og eierkort
    Når registrering av valpekull også sendes KJØPTAVTALE og VKA-kort

gyldig 2020-05-01 og inntil videre. Alle avgifter er inkl. Mva.

kullet Registrering
– gebyret for forsøpling er 60 kr/valp

NYE DOKUMENTER
– 0 SEK sendes på e-post

OBS! Det är en engångskostnad för registrering.

Hunderegisteret er i dag hos den utpekte registeransvarlige MIXANOR og under fanen. HUNDREGISTRET kan du beställa din registrering