Har du INTE din hund registrerad i Blandis Hundregister, och är besviken över att Blandis inte har samma utbud, som tidigare, så är det genom att visa intresse för allt som görs och kan göras i en framtid efter Corona, som visar om vi ska bilda om i föreningsform, för aktiviteter m.m.

För ALLA registreringar är kostnaden 60 kr varje hund. Gäller per valp i en valpkull.

DOKUMENT; Släktledsbevis, Ägarbevis, 2-årskomplettering, Hundägarkort (för vuxna hundar) samt Köpeavtal frö valpkullar skickas per email.

Länk till registrering för enskild hund, klicka HÄR

Länk till registrering för VALPKULL klicka HÄR

För valpkull gäller att minst mamman ska vara registrerad i BLANDIS (kan göras samtidigt med valpkull) en SKK registrering är också OK.

Läs mer om registreringar på www.mixanor.se