Skip to main content

Regeringen, vad ska ni göra åt diskrimin

Roffe Blom, ägare av Hundiq och instruktör i Svenska Service- och signalhundsförbundet, skriver ett öppet brev till regeringen angående den senaste tidens diskriminering av funktionshindrade. Allt fler butiker, restauranger, caféer, etc, hindrar kunder med ledar- och assistanshundar att komma in. Det här är en oerhört viktig fråga, som i många andra länder är reglerat i lag. Dessutom finns […]

Öppet brev till djursjukhuset Albano i S

Varför ger ni ingen smärtlindring eller försök till diagnos? Vår älskade hund Jesse finns inte mer. Saknaden efter honom är ändlös. Vi är lyckligt lottade som fick dela hans liv i 14 år och nästan två veckor. Det vi däremot är mycket olyckliga över är att vi inte fick någon smärtlindring från djursjukvården att ge […]

Vad vet du om borrelia hos hundar

Hej, Snart töar det, och det börjar faktiskt bli hög tid att fundera över hur du ska förebygga fästingangrepp på din hund. Visste du att Borrelia är en vanligt förekommande fästingburen sjukdom? Enligt en färsk enkät diagnostiserade drygt nio av tio veterinärer en eller flera hundar med Borrelia årligen. Åtta procent av veterinärerna har mer […]

Domstolar bör ta djurplågeri på större a

Trots att lagen ser mycket allvarligt på djurs lidande på grund av vanvård, återspeglas detta ofta inte i domstolarnas påföljdsval. Sven-Erik Alhem och Johan Beck-Friis Läs hela artikeln här … SvD Opinion