Skip to main content

De två (2) fritagningar från norska djur

Nu har vi fått tagit del av veterinärintyg och fotografier ifrån en fritagning av hundarna Keyla och Fia ifrån den norska djurplågaren. Vi har erhållit det, men källan vill vara anonym så det respekteras, men källan är granskad. Vi sänder med veterinärintygen inscannade på hundarna, som besiktigades direkt efter fritagningen, där vi har kontrollerat riktigheten […]

JO-Anmälan inskickad

Nu är anmälan till JO lagd på lådan!!! Sammanställningen av vad som finns med är på 16 sidor !!! Sen ligger allt material på en CD