ÅRETS MASTER telles og disse hundene har fått avtaler 2016. Årets MASTER er noe som alle som har hundene sine registrert i Blandis Rix Dog Records kan være i. Alle aktiviteter er hunderelaterte året for å få kreditt for. Både hva hunden gjør og eieren gjør. Även om man inte blir placerade […]