Skip to main content

ÅRETS MASTER 2016

ÅRETS MASTER räknade och följande hundar har fått utnämningar för 2016. Årets MASTER är något som alla som har sina hundar registrerade i Blandis Rix Hundregister kan vara med i. Alla aktiviteter som är hundrelaterade under föregående år får man tillgodoräkna sig. Både vad hunden gör och ägaren gör. Även om man inte blir placerade […]

ÅRETS MASTER 2015

Nu är ÅRETS MASTER räknade och följande hundar har fått utnämningar för 2015. Årets MASTER är något som alla som har sina hundar registrerade i Blandis Rix Hundregister kan vara med i. Alla aktiviteter som är hundrelaterade under föregående år får man tillgodoräkna sig. Både vad hunden gör och ägaren gör. Även om man inte […]

Masterpoängen 2013

Vi har förstått att det uppstått frågetecken ang. 2013 års Masterpoäng och då framförallt varför man inte räknat med poängen för hundträffar m.m. Vi väljer att ge en förklaring till detta här i bloggen och diskuterar inte det i FB-gruppen då det stora flertalet medlemmar i den gruppen inte berörs, eftersom de inte har en hund […]

ÅRETS MASTERHANAR 2013

1. ZAFER BB297B7:5106/2012 Poäng: 1915 2. HELLAS BB297X5:4902/2011 Poäng: 1240 3. MAGIC BR253:4937/2012 Poäng: 875   Nya kristallpokalr för hanarna Våra tidigare har utgått ur sortimentet.  

ÅRETS MASTER TIKAR 2013

1. VILDA BB297:4159/2008 Poäng: 2170 2. MIRCANDA BR41:4337/2009 Poäng: 710 3. MAGDA BB297S2:4610/2010 Poäng: 655   Nya Kristallpokaler för Tikar Våra för tidigare år har utgått i sortimentet hos leverantören.

ÅRETS MASTER 2013 – DIAMANT

MIDAS BB297:3979/2008 = DIAMANTMASTER (Midas har blivit Årets hane 5 år och blir i år en DIAMANT) Poäng; 2530 för 2013 Nyhet!!! Vi har beslutat att införa DIAMANTMASTER för 2013, och därmed en begränsning av att bli ÅRETS MASTER. Din hund kan bli ÅRETS MASTER fem (5) gånger och sedan blir hunden en DIAMANT Detta införs […]