Ved starten 1993 07 01 vi fikk oppmerksomheten 7 aviser. Arbetet930709 Skånska Da9bladet 30712 Kristianstadbladet 930722 Kristianstadbladet 930722-0 Kristianstadbladet 930805 Skanska Dagbladet 930929 Ystad Allehanda 931016-0 Ystad Allehanda 931016-1 LAND 931029 svenske Dagbladet 931219